51f165d33c9d80401600007b_budik.png
13.10.2020
Administrátor

Základní škola je včetně školní družiny od 14.10. do 1.11. 2020 uzavřena!

Distanční vzdělávání:

  • Distanční výuka je pro žáky povinná, tudíž se na ní vztahuje i povinnost omlouvání, pokud se žák při on-line vzdělávání nepřipojí.
  • Vedle on-line vzdělávání bude probíhat i off-line vzdělávání.
  • Základní informace budou předávány přes „Školu On-line“.
  • Distanční výuka poběží přes „GOOGLE WORKSPACE“. Žáci I. stupně obdrží přístup přes ŽK nebo přes „Školu On-line“.
  • On-line výuka pro I. stupeň bude max. 1 vyučovací hodinu denně a pro II. stupeň max. 3 vyučovací hodiny denně, v rozmezí od 1. do 5. vyučovací hodiny, a to dle kalendáře v GOOGLE WORKSPACE.
  • Distanční výuka bude zaměřena hlavně na ČJ, M, cizí jazyky a dále na oblasti Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda a vlastivěda), Člověk a příroda (Fy, Př, Ze, Ch) a Člověka a společnost (Dě).
  • V rámci distanční výuky bude poskytována žákům s podpůrnými opatřeními pedagogická intervence a podpora ze strany asistenta pedagoga.
  • Na základě průzkumu ze začátku září, bude uvedeným žákům dle rozpisu, který má k dispozici škola, poskytnuto ICT vybavení, popř. speciální pomůcky dle podpůrných opatření, a to po dobu distanční výuky na základě smlouvy o výpůjčce.
  • Žáci z  stupně si mohou se svým zákonným zástupcem přijít pro toto vybavení dne 15.10. nebo 16.10. 2020 v čase od 9.00 – 15.00 hodin.

Školní jídelna

  • Při distanční výuce mají žáci nárok na dotovaný oběd.

Žáci budou mít obědy odhlášeny. Případní zájemci si musí oběd přihlásit a vyzvednou si ho v čase od 12.30 – 13.30 hod u zadního vchodu do školní kuchyně (vstup od hřiště), kde zazvoní na zvonek ve stanoveném čase, v roušce, s čipem a jídlonosičem.  Přihlášení oběda je možné daný den nejpozději do 7.30 hodin.

Na 26.10. a 27.10. 2020 vyhlásilo MŠMT dny volna. V tyto dny nebude realizována distanční výuka. Dne 28.10. 2020 je státní svátek a podzimní prázdniny připadají na 29.10. a 30.10. 2020.

Hodně zdraví  všem přeje

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy