51f165d33c9d80401600007b_budik.png
31.10.2020
Administrátor

Základní škola je včetně školní družiny i od 2.11. 2020 uzavřena!  

Distanční vzdělávání:

  • Nadále bude probíhat distanční výuka, která je pro žáky povinná, tudíž se na ní vztahuje i povinnost omlouvání, pokud se žák při on–line vzdělávání nepřipojí.
  • Vedle on-line vzdělávání bude probíhat i off-line vzdělávání.
  • Distanční výuka poběží přes „GOOGLE WORKSPACE“.
  • Přehled on-line hodin naleznou žáci na Škole On-line.
  • Distanční výuka bude zaměřena hlavně na ČJ, M, cizí jazyky a dále na oblasti Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda a vlastivěda), Člověk a příroda (Fy, Př, Ze, Ch)  a Člověka a společnost (Dě).
  • V rámci distanční výuky bude poskytována žákům s podpůrnými opatřeními pedagogická intervence a podpora ze strany asistenta pedagoga.

Školní jídelna

  • Při distanční výuce mají žáci nárok na dotovaný oběd.

Žáci budou mít obědy odhlášeny. Případní zájemci si musí oběd přihlásit a vyzvednou si ho v čase od 12.00 – 13.00 hod u zadního vchodu do školní kuchyně (vstup od hřiště), kde zazvoní na zvonek ve stanoveném čase, v roušce, s čipem a jídlonosičem.  Přihlášení oběda je možné daný den nejpozději do 7.30 hodin.

Hodně zdraví všem přeje

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy