Hlavní stránka > Nezařazené > Informace pro rodiče – Provoz školy od 18.11. 2020
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
16.11.2020
Administrátor

 • Od 18.11.2020 je povolena osobní přítomnost žákům a 2. ročníků, pro tyto žáky se obnovuje prezenční výuka.
 • Prezenční výuka bude probíhat v neměnných skupinách.
 • Ranní místo shromaždiště:
  • 7.40 hod – 1. A   před vchodem do šaten
  • 7.40 hod – 1. B   před hlavním vchodem u schodů
  • 7.50 hod – 2. A   před vchodem do školní jídelny
  • 7.50 hod – 2. B   na rohu budovy Sovy
 • Ukončení výuky:
  • Po, St, Pá – 1. třídy v 11.40 hod, 2. třídy ve 12.00 hod
  • Út a Čt – dle rozvrhu
 • Všichni žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme mít min 2 roušky na den.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
 • Prostory školy budou pravidelně větrány.
 • Třída může realizovat vzdělávání i ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Školní družina bude vždy pro každou třídu samostatně.
  • 1.A – I. oddělení – pí Stuchelová
  • 1.B – II. oddělení – pí Jarošová
  • 2.A – ve své třídě 2.A – pí Tůmová
  • 2.B – III. oddělení (u divadelního sálu) – pí Šimková
 • Ranní družina – žáci budou čekat ve svých třídách na začátek vyučování pod dohledem pedagoga na chodbě – žáci z 2.B budou mít ranní družinu ve třídě 5.A – I. pavilon, v patře, první učebna.
 • Vstup do ranní družiny bude přes I. oddělení školní družiny –  pí Stuchelové – pavilon I.

Distanční vzdělávání:

 • Nadále bude probíhat distanční výuka pro žáky 3. až 9. tříd. Ta je pro žáky povinná, tudíž se na ní vztahuje i povinnost omlouvání, pokud se žák při on-line vzdělávání nepřipojí.
 • Vedle on-line vzdělávání bude probíhat i off-line vzdělávání.
 • Distanční výuka poběží přes „GOOGLE WORKSPACE“.
 • Přehled on-line hodin naleznou žáci na Škole On-line.
 • Distanční výuka bude zaměřena hlavně na ČJ, M, cizí jazyky a dále na oblasti Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda a vlastivěda), Člověk a příroda (Fy, Př, Ze, Ch)  a Člověka a společnost (Dě).
 • V rámci distanční výuky bude poskytována žákům s podpůrnými opatřeními pedagogická intervence a podpora ze strany asistenta pedagoga.

Školní jídelna

 • Žáci při prezenční výuce budou mít obědy přihlášeny.
 • Ve školní jídelně bude zajištěn zvýšený hygienický provoz. Mezi jednotlivými stoly budou rozestupy 1,5 m, maximální počet osob u jednoho stolu bude omezen na 4 osoby. Mezi třídami budou také rozestupy a u vchodu do jídelny bude dezinfekce.
 • Ve školní jídelně bude povinnost mít roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Při distanční výuce mají žáci nárok na dotovaný oběd.

Žáci budou mít obědy odhlášeny. Případní zájemci si musí oběd přihlásit a vyzvednou si ho v čase od 12.00 – 13.00 hod u zadního vchodu do školní kuchyně (vstup od hřiště), kde zazvoní na zvonek ve stanoveném čase, v roušce, s čipem a jídlonosičem.  Přihlášení oběda je možné daný den nejpozději do 7.30 hodin.

Hodně zdraví všem přeje

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy