Hlavní stránka > Nezařazené > Informace pro rodiče – Provoz školy od 30.11.2020
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
27.11.2020
Administrátor

 • Od 30.11.2020 je povolena osobní přítomnost žákům 1. stupně a žákům 9. tříd pro prezenční výuku, která je pro ně povinná
 • Žákům 6. – 8. ročníku bude povolena osobní přítomnost v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.
 • rotační výuka bude nastavena takto:
  • 1.týden (lichý týden): 6.A, 7.A, 8.A
  • 2. týden (sudý týden): 6.B, 7.B, 8.B
  • třídy 6., 7. a 8., které v daném týdnu nebudou mít prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

 • Prezenční výuka bude probíhat v neměnných skupinách.
 • Ranní místo shromaždiště: Pro plynulý chod prosíme o dodržení stanoveného času!
  • 7.40 hod – před školou – bude označeno na zemi 5 stanovišť
   • Č.1 – 1.A (před pavilonem vedení – na chodníku k družině)
   • Č.2 – 2.A (před hlavním vchodem do školy)
   • Č.3 – 3.A (před vchodem do šaten)
   • Č.4 – 4.A (před vchodem do školní jídelny)
   • Č.5 – 5.A (na rohu budovy Sovy)
  • 7.50 hod – na velkém hřišti u pavilonu tělocvičny a na běžecké dráze – bude označeno 5 stanovišť
   • Č.1 – 1.B (u branky u tělocvičny)
   • Č.2 – 2.B (u branky blíž k silnici)
   • Č.3 – 3.B (vlevo u plotu blízko budovy Sovy)
   • Č.4 – 4.B (na běžecké dráze u spojovací chodby)
   • Č.5 – 5.B (na běžecké dráze u doskočiště)
  • 8.00 hod – před školou – bude označeno 5 stanovišť
   • Č.1 – 6.třída (před pavilonem vedení – na chodníku k družině)
   • Č.2 -7. třída (před hlavním vchodem do školy)
   • Č.3 – 8. třída (před vchodem do šaten)
   • Č.4 – 9.A (před vchodem do školní jídelny)
   • Č.5 – 9.B (na rohu budovy Sovy)
 • Všichni žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme mít min 2 roušky na den.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
 • Prostory školy budou pravidelně větrány.
 • Třída může realizovat vzdělávání i ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Školní družina bude rozdělena takto:
  • 1.A – I. oddělení – pí Stuchelová
  • 1.B – II. oddělení – pí Jarošová
  • 2.A – IV. oddělení – pí Tůmová
  • 2.B – III. oddělení (u divadelního sálu) – pí Šimková
  • 3.A,B – třída 35 – v pavilonu č. I v přízemí
  • 4.A,B – třída 13 – v pavilonu vedení, I. patro
  • 5.A,B – třída 20 – v pavilonu vedení, II. patro
 • Ranní družina – žáci budou čekat v následujících třídách na začátek vyučování pod dohledem pedagoga na chodbě (jsou uvedena čísla dveří, tyto třídy jsou v pavilonu č. I):
  • 1.A – 28
  • 1.B – 29
  • 2.A,B – 36
  • 3.A,B – 30
  • 4.A,B – 35
  • 5.A,B – 34
 • Vstup do ranní družiny bude přes I. oddělení školní družiny – pí Stuchelové – pavilon I.

Distanční vzdělávání

 • Nadále bude probíhat distanční výuka pro žáky 6. – 8. tříd, kteří budou mít rotační výuku a nebudou daný týden ve škole. Distanční výuka je pro žáky povinná, tudíž se na ní vztahuje i povinnost omlouvání, pokud se žák při on–line vzdělávání nepřipojí.
 • Vedle on-line vzdělávání bude probíhat i off-line vzdělávání.
 • Distanční výuka poběží přes „GOOGLE WORKSPACE“.
 • Přehled on-line hodin naleznou žáci na Škole On-line.
 • Distanční výuka bude zaměřena hlavně na ČJ, M, cizí jazyky a dále na oblasti Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda a vlastivěda), Člověk a
  příroda (Fy, Př, Ze, Ch) a Člověka a společnost (Dě).
 • V rámci distanční výuky bude poskytována žákům s podpůrnými opatřeními pedagogická intervence a podpora ze strany asistenta pedagoga.

Školní jídelna

 • Žáci při prezenční výuce budou mít obědy přihlášeny.
 • Ve školní jídelně bude zajištěn zvýšený hygienický provoz. Mezi jednotlivými stoly budou rozestupy 1,5 m, maximální počet osob u jednoho stolu bude omezen na 4 osoby. Mezi třídami budou také rozestupy a u vchodu do jídelny bude dezinfekce.
 • Ve školní jídelně bude povinnost mít roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Při distanční výuce mají žáci nárok na dotovaný oběd.
  • Žáci budou mít obědy odhlášeny. Případní zájemci si musí oběd přihlásit a vyzvednou si ho v čase od 12.00 – 13.00 hod u zadního vchodu do školní kuchyně (vstup od hřiště), kde zazvoní na zvonek ve stanoveném čase, v roušce, s čipem a jídlonosičem. Přihlášení oběda je možné daný den nejpozději do 7.30 hodin.

Hodně zdraví všem přeje

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy