Hlavní stránka > Nezařazené > Informace pro rodiče – provoz školy od 27. 2. do 21.3. 2021
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
27.2.2021
Administrátor

Provoz školy od 27.2. do 21.3. 2021

  • Od 3. 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd. Škola bude poskytovat těmto žákům vzdělávání distančním způsobem.
  • Nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích.
  • Informace o ošetřovném naleznete např. zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Distanční vzdělávání:

  • Distanční výuka bude probíhat pro všechny ročníky. Ta je pro žáky povinná, tudíž se na ní vztahuje i povinnost omlouvání, pokud se žák při on–line vzdělávání nepřipojí.
  • Vedle on-line vzdělávání bude probíhat i off-line vzdělávání.
  • Distanční výuka poběží přes „GOOGLE WORKSPACE“.
  • Přehled on-line hodin naleznou žáci na Škole On-line.
  • V rámci distanční výuky bude poskytována žákům s podpůrnými opatřeními pedagogická intervence a podpora ze strany asistenta pedagoga.

Školní jídelna

  • Při distanční výuce mají žáci nárok na dotovaný oběd.

Žáci budou mít obědy odhlášeny. Případní zájemci si musí oběd přihlásit a vyzvednou si ho v čase od 11.40 do 13.00 hod u zadního vchodu do školní kuchyně (vstup od hřiště), kde zazvoní na zvonek ve stanoveném čase, v roušce nebo respirátoru, s čipem a jídlonosičem.  Přihlášení oběda je možné daný den nejpozději do 7.30 hodin.

S přáním hodně sil a zdraví v této náročné době

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy