Hlavní stránka > Nezařazené > Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
11.4.2021
Administrátor

Vážení rodiče,

žádost o přijetí nebo odklad povinné školní docházky naleznete níže. V listinné podobě budou tyto formuláře umístěny ve vestibulu školy vždy v pondělí nebo ve středu od 8 – 14 hod.  Na základě elektronického vrátného Vám bude otevřen vchod do školy. Jinak si danou žádost vytiskněte a vyplněnou doručte v zalepené obálce do poštovní schránky na budově naší školy, prosím Vás.

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let do 31.8.2021 a děti, které měly odklad povinné školní docházky.

Stanovený termín pro doručení je od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.

Kritéria pro přijetí naleznete zde: kriteria_pro_prijeti.pdf

Další možná podání žádosti jsou:

  • datovou schránkou
  • mailem s elektronickým podpisem
  • poštou – stačí obyčejně
  • osobním podáním ve škole

Na Vámi uvedený kontakt Vás budeme informovat o přiděleném registračním čísle. Seznam přijatých žáků, tedy přehled registračních čísel, vyvěsíme na webu školy www.zlatastezka.cz  a na úřední desce školy dne: 7. 5. 2021

Žádosti o odklad podávejte až ve chvíli, kdy budete mít obě nezbytné přílohy, které přiložíte k této žádosti:

  • doporučení o odkladu z Pedagogicko-psychologické poradny (nebo Speciálně pedagogického centra). Pokud tuto zprávu nemáte, podejte žádost o odklad ve stanoveném termínu, ředitelka školy přeruší správní řízení a rozhodne, až jí tuto zprávu dodáte.
  • doporučení o odkladu od dětského lékaře

Žádosti naleznete zde:

O rozhodnutí o odkladu Vás budeme informovat.

Vaše kontakty využijeme i ohledně schůzek, které se budou týkat budoucích prvňáčků.

V případě dotazů se na nás obraťte na mail zs@zlatastezka.cz nebo volejte na tel. čísla 723 833 752 nebo na pevnou linku 388 317 901, v pondělí nebo ve středu od 8 – 14 hod.

S přáním pevného zdraví Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy