Hlavní stránka > Nezařazené > Informace pro rodiče – Provoz školy od 10. 5. 2021
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
6.5.2021
Administrátor

Od 10.5.2021 je povolena osobní přítomnost žákům 2. stupně a to rotačním způsobem – střídáním celých tříd po týdnu:

 • 10.5. 2021 – 14.5. 2021:   6.A, 7.A, 8.A, 9.A a další liché týdny
 • 17.5. 2021 – 21.5.2021:   6.B, 7.B, 8.B, 9.B a další sudé týdny

Ti žáci z II. stupně, kteří nebudou mít v daný týden prezenční výuku, se budou povinně vzdělávat distančním způsobem.

I. stupeň pokračuje v nastaveném systému.

Na základě domluvy s vyučujícím je možná konzultace 1 pedagoga a 1 žáka včetně přítomnosti zákonného zástupce.

Ranní místo shromaždiště:

Pro plynulý chod prosíme o dodržení stanoveného času!

7.45 hod – na velkém hřišti u pavilonu tělocvičny

 • Č.1 – 6.třída (u branky u tělocvičny)
 • Č.2 – 7.třída (u branky blíž k silnici)

7.55 hod  – na běžecké dráze

 • Č.4 – 8.třída (na běžecké dráze u spojovací chodby)
 • Č.5 – 9.třída (na běžecké dráze u doskočiště)

Po celou dobu pobytu ve škole mají všichni žáci povinnost nosit chirurgické roušky. Doporučujeme žákům mít alespoň 2 roušky na den. Povolené jsou i nanoroušky, které splňují předepsané normy dle ministerstva zdravotnictví.

 • Prostory školy budou pravidelně větrány.
 • Třída může realizovat vzdělávání i ve venkovních prostorách školy.
Testování
 • U žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
 • Žáci II. stupně budou 2x týdně testováni: v pondělí a ve čtvrtek, vždy první vyučovací hodinu v prostorách školy, neinvazivními testy SINGCLEAN. Žáci si budou provádět testy sami a určená dospělá osoba bude jen dohlížet na správnosti postupu.
 • Pokud bude žák na testování nepřítomen a dorazí během daného dne nebo následující den, bude testován individuálně.

Školní jídelna

 • Žáci při prezenční výuce budou mít obědy přihlášeny.
 • Ve školní jídelně bude zajištěn zvýšený hygienický provoz. Mezi jednotlivými stoly budou rozestupy 1,5 m, maximální počet osob u jednoho stolu bude omezen na 4 osoby. Mezi třídami budou také rozestupy a u vchodu do jídelny bude dezinfekce.
 • Ve školní jídelně bude povinnost mít roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Při distanční výuce mají žáci nárok na dotovaný oběd.

Žáci na této formě výuky budou mít obědy odhlášeny. Případní zájemci si musí oběd přihlásit a vyzvednou si ho v čase od 12.00 – 13.30 hod u zadního vchodu do školní kuchyně (vstup od hřiště), kde zazvoní na zvonek ve stanoveném čase, v roušce, s čipem a jídlonosičem.  Přihlášení oběda je možné daný den nejpozději do 7.30 hodin.

Příjemné jarní dny a hodně zdraví všem přeje

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy