Hlavní stránka > Nezařazené > Informace pro rodiče – Provoz školy od 17. 5. 2021
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
13.5.2021
Administrátor

 • I. stupeň – všichni žáci (ruší se rotace)
 • II. stupeň – Jihočeský kraj – pokračuje rotace – „B“ řada. Ti žáci z II. stupně, kteří nebudou mít v daný týden prezenční výuku, se budou povinně vzdělávat distančním způsobem.
 • Ve školních družinách bude provoz v běžném režimu. Ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin. To platí i pro ranní družinu.

Ranní místo shromaždiště: Pro plynulý chod prosíme o dodržení stanoveného času!

 • 7.40 hod – před školou
  • Č.1 – 1. třídy
  • Č.2 – 2. třídy
 • 7.50 hod – před školou
  • Č.3 – 3. třídy
  • Č.4 – 4. třídy
  • Č.5 – 5. třídy
 • 7.45 hod – na velkém hřišti u pavilonu tělocvičny
  • Č.1 – 6.třída (u branky u tělocvičny)
  • Č.2 – 7.třída (u branky blíž k silnici)
 • 7.55 hod  – na běžecké dráze
  • Č.4 – 8.třída (na běžecké dráze u spojovací chodby)
  • Č.5 – 9.třída (na běžecké dráze u doskočiště)

Po celou dobu pobytu ve škole mají všichni žáci povinnost nosit chirurgické roušky. Doporučujeme žákům mít alespoň 2 roušky na den. Povolené jsou i nanoroušky, které splňují předepsané normy dle ministerstva zdravotnictví.

Testování

 • U žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
 • Žáci I. stupně budou 1x týdně testováni: v pondělí
 • Žáci II. stupně budou 2x týdně testováni: v pondělí a ve čtvrtek, vždy první vyučovací hodinu v prostorách školy, neinvazivními testy. Žáci si budou provádět testy sami a určená dospělá osoba bude jen dohlížet na správnosti postupu.
 • Pokud bude žák na testování nepřítomen a dorazí během daného dne nebo následující den, bude testován individuálně.

Školní jídelna

 • Žáci při prezenční výuce budou mít obědy přihlášeny.
 • Ve školní jídelně bude zajištěn zvýšený hygienický provoz. Mezi jednotlivými stoly budou rozestupy 1,5 m, maximální počet osob u jednoho stolu bude omezen na 4 osoby. Mezi třídami budou také rozestupy a u vchodu do jídelny bude dezinfekce.
 • Ve školní jídelně bude povinnost mít roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Při distanční výuce mají žáci nárok na dotovaný oběd. Žáci na této formě výuky budou mít obědy odhlášeny. Případní zájemci si musí oběd přihlásit a vyzvednou si ho v čase od 12.00 – 13.30 hod u zadního vchodu do školní kuchyně (vstup od hřiště), kde zazvoní na zvonek ve stanoveném čase, v roušce, s čipem a jídlonosičem.  Přihlášení oběda je možné daný den nejpozději do 7.30 hodin.

 Přeji příjemné dny

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy