Hlavní stránka > Nezařazené > Informace pro rodiče – Provoz školy od 24.5.
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
24.5.2021
Administrátor

 • Je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací.
 • Nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech.

Ranní místo shromaždiště: Pro plynulý chod prosíme o dodržení stanoveného času!

 • 7.40 hod – před školou
  • Č.1 – 1. třídy
  • Č.2 – 2. třídy
 • 7.50 hod – před školou
  • Č.3 – 3. třídy
  • Č.4 – 4. třídy
  • Č.5 – 5. třídy
 • 7.45 hod – na velkém hřišti u pavilonu tělocvičny
  • Č.1 – 6.třídy (u branky u tělocvičny)
  • Č.2 – 7.třídy (u branky blíž k silnici)
 • 7.55 hod  – na běžecké dráze
  • Č.4 – 8.třídy (na běžecké dráze u spojovací chodby)
  • Č.5 – 9.třídy (na běžecké dráze u doskočiště)

Po celou dobu pobytu ve škole mají všichni žáci povinnost nosit chirurgické roušky. Doporučujeme žákům mít alespoň 2 roušky na den. Povolené jsou i nanoroušky, které splňují předepsané normy dle ministerstva zdravotnictví.

Testování

 • U žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
 • Všichni žáci budou 1x týdně testováni: v pondělí – vždy první vyučovací hodinu v prostorách školy, neinvazivními testy. Žáci si budou provádět testy sami a určená dospělá osoba bude jen dohlížet na správnosti postupu.
 • Pokud bude žák na testování nepřítomen a dorazí během daného dne nebo následující den, bude testován individuálně.

Školní jídelna

 • Ve školní jídelně bude zajištěn zvýšený hygienický provoz. Mezi jednotlivými stoly budou rozestupy 1,5 m, maximální počet osob u jednoho stolu bude omezen na 4 osoby. Mezi třídami budou také rozestupy a u vchodu do jídelny bude dezinfekce.
 • Ve školní jídelně bude povinnost mít roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 Přeji příjemné dny

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy