51f165d33c9d80401600007b_budik.png
15.3.2016
Administrátor

Žáci 7.B se zapojili do projektu Extra třída, který vypsala společnost EDUin v partnerství s nadačním fondem Tesco. Cílem programu bylo vytvořit projekt související s komunitním rozvojem. V prosinci se sešla hodnotící komise a rozhodla se pro podporu projektu žáků ze Základní školy Zlatá stezka 240 v Prachaticích s názvem Lucky dog. Třída získala dotaci ve výši 29 644 Kč na výstavbu hřiště pro psy. Dalším krokem k úspěšné realizaci jejich záměru bylo podání žádosti o výpůjčku pozemku od města Prachatice. Žádost byla na zasedání rady města schválena a základní škola má na dobu dvou let zapůjčenou část pozemku č.parc. 628/6 (pod bývalým škvárovým hřištěm) o výměře 15x15m. Na hřiště pro psy budou nainstalovány jak zakoupené agility překážky, tak překážky vyrobené samotnými žáky. Umístěny zde budou také lavičky a koše na psí exkrementy. Slavnostní otevření psího hřiště je naplánované na květen tohoto roku. Žáky 7.B čeká tedy náročné čtvrtletí. Pro rady ohledně realizace projektu si jeli zástupci třídy na druhý ročník Extra konference konaný v Praze. Měli možnost besedovat se zástupci loňských Extra tříd o přínosech a zkušenostech spjatých s prací na projektu. V odpoledním programu konference se zúčastnili kreativních workshopů zaměřených na efektivní využití médií při propagaci projektu. Na konferenci se jim moc líbilo a domu odjížděli plni nových informací a zážitků. Součástí příprav projektu bylo i stanovení odměny – školního výletu, který by si žáci 7.B za dokončení projektu přáli. Pokud se vám tedy projekt líbí a chtěli byste děti za jejich iniciativu finančně podpořit, máte možnost. Na stránkách Extra třídy, viz.níže, můžete průběžně sledovat v jaké fázi se projekt právě nachází a také žáky  finančně podpořit. Tak, a teď hurá do práce!

Stránky projektu: www.extratrida.cz/projekt/www/projektova-nastenka/?idProjektu=252