51f165d33c9d80401600007b_budik.png
2.12.2015
Administrátor

Tak opět nastal krásný adventní čas – čas rozjímání, příprav na Vánoce, očekávání, ale i příjemných setkání. Jedno takové proběhlo v tomto týdnu na ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 a patřilo mezi ty velmi milé. Pedagogický sbor společně s vedením školy pozval na předvánoční posezení své bývalé zaměstnance, tedy nejen pedagogy, ale i bývalé provozní zaměstnance. A co je čekalo? Vánočně vyzdobený divadelní sál, kulturní vystoupení pěveckého sboru pod vedením Mgr. Kamily Strejčkové, taneční a divadelní vystoupení žáků V. A pod vedením PaedDr. Jany Mühlsteinové i malé občerstvení. Nedílnou součástí těchto setkávání je i připomenutí významných životních jubileí v daném kalendářním roce. Oslavencům předali dárek a kytičku Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy a její zástupce Mgr. Michal Roháček. Malou pozornost dostali také všichni pozvaní. Krásné vánoční ozdoby z papíru vyrobila Mgr. Bohdana Zámečníková. A pak už se vzpomínalo, sdělovaly se novinky a plány do budoucna. Bylo příjemné vidět radost v očích těch, kteří už jsou na zaslouženém odpočinku. A jejich poděkovaní je krásným předvánočním dárkem pro všechny, kdo se na přípravě podíleli. Tak příjemně prožitý adventní čas a pohodové vánoční svátky.

Mgr. Jaroslava Urbánková