Hlavní stránka > Školní akce > Čtvrťáci na výletě za Karlem IV.
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
30.3.2016
Administrátor

Čtvrťáci ze Stezky se vydali do minulosti za Karlem IV. Právě letos si totiž připomínáme 700. výročí narození tohoto významného českého panovníka. Aby se o králi, zvaném Otec vlasti, dozvěděli co nejvíce, byl pro ně připraven projekt, v jehož rámci se mohli seznámit se zajímavostmi z jeho života.

Tento projekt prostupoval různými předměty. Ve vlastivědě mohli žáci zhlédnout různé videoukázky i knihy o jeho životě a vládě. Při čtení se z Pražských pověstí dozvěděli např. o mostě z vajec, tvarohu a syrečků nebo si přečetli ukázku Miloše Macourka s názvem Jak se Mach a Šebestová setkali s Karlem IV. V pracovní výchově si vyzkoušeli, jak bylo těžké postavit Karlův most, jehož 3D model sestavili a posypali pískem. Také si vyrobili svatováclavskou korunu, kterou nechal zhotovit právě Karel IV. Ve výtvarné výchově kreslili stavby postavené za vlády Karla IV. jako například Karlštejn, Kašperk či Karlův most. A jak si s touto problematikou poradili v matematice? Tam čtvrťáci počítali nejdůležitější letopočty pomocí římských číslic a vyluštili vzkaz, který pro ně Karel IV. zanechal.

Tento projekt se žákům moc líbil a zanechal v nich mnoho zážitků z doby, kdy vládl tento panovník.

paní učitelky M. Rokůsková a J. Ištoková