51f165d33c9d80401600007b_budik.png
5.2.2014
Administrátor

Hodina dějepisu?
Nejméně šestnáckrát vzplál oheň…
Přišel Viking…
Psali jsme. Sumerským písmem…

Tak mohou odpovědět žáci VI. A nebo VII. A  ZŠ Zlatá stezka na otázku: „Jak bylo ve škole a co dějepis?”

Žákům VI.A pan Albert Minář ukázal, jak se od pravěku rozdělával oheň pomocí irokézké pumpy, křesáním, třením dřívek, nebo jak oheň rozdělávali Mayové, Inuité, ale i babička Boženy Němcové.

A protože byl chladný den, děti dobře pochopily, jakým darem je teplo rozdělaného ohně.

Do hodiny s tématem Severští vládcové moří v VII.A vstoupil nečekaně Viking v plné zbroji. Přestože se vzápětí ukázalo, že tím Vikingem je František Binka z IX. A, nadšenec pro larp (druh historických bojových her ), s napětím a možná o to větším zaujetím všichni sledovali jeho výklad o životě, náboženství, zvycích a válečnictví Vikingů.

Děti ze VI.A zabrousily i do experimentální archeologie a zkusily vyrýt do hliněných destiček sumerským písmem svůj monogram.
Nevznikla sice nová ninivská knihovna, pouze přívěsky, ale lépe jednou zažít …
Děkujeme Jakubovi Skorunkovi ze VI.A za zhotovení psacího hrotu – dřevěného stylu a paní Štěpánce Peřinové (čajovna U Hrušky) za poskytnutí hlíny a vypálení střepu.

Eva Troupová