51f165d33c9d80401600007b_budik.png
21.10.2015
Administrátor

Celé naše pondělní dopoledne bylo zaměřeno na téma listnaté a jehličnaté stromy, les. Povídali jsme si o jejich důležitosti v našem životě, shlédli jsme filmy o deštném a Boubínském pralese. Plnili jsme úkoly, ve kterých jsme poznávali listy, plody a květy stromů, luštili křížovky, kreslili a vystříhávali listy a po té do nich psali dopisy, které byly adresovány lesům. V nich jsme jim přáli zdraví, čisté ovzduší, hodné návštěvníky apod.

Protože tento den pršelo, měly pro nás paní učitelky připraveny soutěžní  pohybové „lesní“ úkoly v tělocvičně. Skákali jsme přes překážky, běhali jsme slalom, házeli míčem na koš a šplhali na tyči. Vše jsme všichni bravurně zvládali.

Věděli jsme, že les v životě lidí je velmi důležitý a musíme ho chránit, ale nikdy jsme si nepoložili otázku, proč do něj rádi chodíme? Asi i proto, že kolem nás jsou samé betonové plochy, panelové domy, skleněné výkladní skříně a my si potřebujeme v lese odpočinout, načerpat síly a užít si ticha a přírody.

Zajímavých činností, které jsme tento den zvládli a informací, jež jsme se dozvěděli, bylo tolik,  že jsme se ani nestačili divit, když paní učitelky řekly, že už končíme.

za žáky třetích tříd napsala Braunová Jaroslava