51f165d33c9d80401600007b_budik.png
27.4.2016
Administrátor

Den Země v letošním roce oslavili žáci 4 a 5 tříd mimo již klasických aktivit – exkurze, procházky, úklid v přírodě a v okolí školy, také vzdělávacím programem.  Projekt připravili členové žákovské rady školy ve spolupráci s žáky 6. B, Matějem Novákem a Danem Ďurianem  a s žáky 8. A Jakubem Skorunkou a Janem Uhlířem. Netradiční formou se mladší spolužáci seznámili s nejrůznějšími způsoby získávání pitné vody, s  vhodnými  formami ochrany vodních zdrojů a přírody vůbec.  Idea kooperace mezi mladšími a staršími žáky byla opět naplněna.

Součástí programu bylo také slavnostní vyhlášení výsledků celoškolní ankety s návrhy na úsporu vody. Členové žákovské rady vybrali za nejzajímavější návrh děvčat ze  6. B.  Augenthalerová Zuzana a Fesslová  Anežka navrhují například: zavést časovače na vodovodní kohoutky, šetřit vodou při umývání tabule, nebo vyměnit všechny klasické tabule za tabule „ na fixy“. A bonus? Každý rok mohou dobrovolníci přispět na pitnou vodu do Afriky! Výrazné zastoupení v anketě také měla třída 3. B.

Všem zúčastněným děkujeme za náměty k zamyšlení a za účast.

Základní myšlenka, která zazněla v úvodu tematického dne, tedy že každý jedinec je součástí přírody a každý z nás svým chováním  životní prostředí ovlivňuje, se stala hlavním tématem celého Dne Země.

Mgr. Jana Kovářová