Hlavní stránka > Školní akce > Jarní aktivity žákovské rady
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
14.4.2016
Administrátor

22.3. – Světový den vody na Zlaté stezce

U příležitosti Světového dne vody si žákovský parlament školy, zastoupený žáky 6. B, Matějem Novákem a Danem Ďurianem, ve spolupráci s žáky 8. A Jakubem Skorunkou a Janem Uhlířem připravil pro žáky šestých a sedmých tříd vzdělávací projekt „VODA 2016“.

Výsledkem výborné spolupráce všech zúčastněných byla zajímavá přednáška. Ve čtyřech příspěvcích formou  powerpointové prezentace byly děti seznámenys problematikou potřeby a spotřeby vody ve světě i u každého z nás. Zazněly také informace o problematice kyselých dešťů, či odsolování mořské vody spojené s názornou ukázkou. Nechybělo téma globálního oteplování. Pozornost se zaměřila také na negativní dopady na lidský život při nedostatku pitné vody na celém světě.

Všem přednášejícím žákům patří poděkování za přípravu a zpracování tématu.

Další akcí je  vyhlášení celoškolní ankety s návrhy na úsporu vody.

Ve vestibulu školy je  umístěna schránka na návrhy. Všichni žáci se mohou zapojit. Leták o anketě je předán do všech tříd školy. Nejzajímavější návrh bude ohodnocen malou „ vodní“ odměnou. / vstupenky do bazénu/.

Vyhodnocení programu proběhne u příležitosti Dne Země. O nejlepších návrzích bude žákovská rada informovat.

Mgr. Jana Kovářová