51f165d33c9d80401600007b_budik.png
14.12.2014
Administrátor

Celý předchozí rok se připravovali a ve středu 10. prosince obhajovali svoje ročníkové práce žáci devátého ročníku ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240. Témata, ze kterých si mohli vybrat, byla z různých předmětů. Například z přírodopisu Ohrožení živočichové a rostliny, Národní parky; z matematiky Pythagorova věta; z českého jazyka Božena Němcová; z dějepisu Historické památky Prachatic apod.

Žáci se svými pracemi předstupovali před tříčlennou komisi. Prezentovali je v písemné, mluvené a  v některých případech i v power pointové podobě I přes to, že pro většinu z nich  bylo „vystoupení“  před komisí poprvé, úkolu se zhostili velmi dobře. Přes počáteční obavy sami mluvili o zvoleném tématu a poté členové komise  pokládali doplňující otázky. Letošní „deváťáci“ vzali svůj úkol svědomitě, o čemž svědčí, že všichni práci obhájili a více jak polovina dokonce na výbornou.

Doufáme, že tato malá zkouška žáky neodradila, ale naopak je nastartovala do studijních  kolejí. Přejeme všem v životě hodně úspěchů.