Hlavní stránka > Školní akce > Pětiboj tělovýchovných dovedností
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
3.6.2014
Administrátor

Pětiboj tělovýchovných dovedností absolvovali žáci 2. stupně 16.5. 2014 v tělocvičně školy. Hlavním smyslem této části Týdne zdraví X však nebylo pouhé měření sil. Všichni měli požnost srovnat vývoj své zdatnosti a obratnosti s loňským výkonem, pobavit se.

Někteří byli potěšeni, jiní trochu zaskočeni. Ukázalo se bohužel i to, že pohyb není vždy přirozenou součástí života žáků. Rozdíly ve výkonech byly mnohdy velké. A byli i tací, kteří projevili pramálo chuti k pohybu. Naopak u těch, kteří se „hýbou” rádi, se srovnatelné výsledky objevily napříč ročníky i pohlavími. A discipliny? Skok z místa, hod na koš, přeskoky lavičky, račí pohyb, krátký běh. Nejlepší byli 23.5. oceněni.

Eva Troupová