Hlavní stránka > Školní akce > Plán činnosti žákovské rady pro školní rok 2015/2016
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
29.9.2015
Administrátor

Pravidelné schůzky vybraných zástupců jednotlivých tříd budou probíhat standardně  dle pokynů a svou činnost by žákovská rada  chtěla prezentovat v prostorách školy,  na web. stránkách naší základní školy , a také jako vhodnou formu prezentace školy v místním tisku.

V žákovském parlamentu pracují zvolení zástupci třídy každé od pátého do devátého ročníku. Na již klasické projekty bychom rádi navázali, ale jsou připraveny i některé nové aktivity.

Žákovské rada má naplánováno pro školní rok 2015/2016  pokračovat ve své práci, aktivitách, programech a projektech, které se již staly nedílnou součástí výchovně vzdělávacích programů a cílů  naší školy. Z tradičních programů: Mikuláš, Vánoční aktivity/ dílny, soutěž/, Vánoční pošta, Zápis do prvních tříd, Valentýnská pošta, Masopust, Den Země, „ Halloween na Stezce“.

Novým projektem bude „ Den vody“, u příležitosti Světového dne vody v reflexi na stávající ekologické obtíže v souladu s ekologickým zaměřením naší školy.

Mgr. Jana Kovářová, garant žákovské rady

1