51f165d33c9d80401600007b_budik.png
20.10.2015
Administrátor

V úterý 20. 10. proběhl ve II. B program primární prevence vedený panem Vlastimilem Ondokem, který na naší škole působí jako speciální pedagog. Během dvou vyučovacích hodin děti zhlédly motivační film a na jeho základě si povídaly o svých pocitech, o vztazích mezi sebou. Nenásilnou formou byly vedeny k toleranci mezi sebou, k vnímání pocitů a potřeb druhých lidí i sebe samých. Svůj největší strach nechaly spolknout Strachožroutovi. Všem se akce líbila.

Mgr. Jaroslava Urbánková