51f165d33c9d80401600007b_budik.png
14.3.2016
Administrátor

Žáci 3. A si v rámci prvouky zkusili své první projekty na téma ŽIVOT V PŘÍRODĚ – ŽIVOČICHOVÉ.

Děti si vylosovaly lístek s názvem skupiny živočichů  –  hmyz, obojživelníci, ptáci, ryby, savci. Vzniklo 5 skupin a každá skupina si sháněla materiály o svých zvířatech – encyklopedie, internet. Ve třídě žáci vybrali nejzajímavější příspěvky a sestavili plakát o své skupině živočichů, ostatní skupiny pak před tabulí seznámili se svými poznatky.

Děti prozkoumaly zvířata z různých úhlů pohledu – přírodopis, zeměpis, výtvarná výchova. Dále si procvičily různé pracovní aktivity a v rámci spolupráce stmelily svůj kolektiv.

Žáky projektová výuka bavila, byla zkrátka „zajímavá“.

Mgr. Tesárková Magda