51f165d33c9d80401600007b_budik.png
6.2.2016
Administrátor

Po usilovném půlročním snažení nastal pro naše prvňáčky z I. A i I. B dlouho očekávaný den. 28. 1. dostali svá první vysvědčení. Od samého rána se s napětím ptali, kdy už bude ta poslední hodina. A dočkali se. Téměř všichni žáci si odnášeli domů samé jedničky. Jejich rozzářené oči byly odměnou pro paní učitelky. Pro prvňáčky z I. B to byla dvojitá slavnost, protože v tento den si přinesli svá pera a mohli s nimi začít psát. S nadšením se do psaní perem pustili a všem se velice dařilo. Děti z I. A si na slavnost psaní perem počkaly  do pondělí. Jejich paní učitelka i se Sluníčkem jim udělily povolení psát perem.

Zdeňka Kokešová