Hlavní stránka > Školní akce > Ročníkové práce v devátých třídách
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
10.1.2016
Administrátor

38 žáků devátých tříd prezentovalo 6. a 7. ledna své ročníkové práce. Ve slavnostním prostředí divadelního sálu hodnotili vyučující výsledek práce, jejíž téma si každý žák zvolil již ve 2. pololetí osmé třídy. Hodnocení se zaměřilo na úroveň odevzdané práce, orientaci autora v tématu a úroveň prezentace práce.

Mnozí vypracovali samostatné práce velmi dobré úrovně, několik prací bylo opravdu výborných, splňujících středoškolská kritéria. Naštěstí jen malá část prací nesla stopy malého zájmu a úsilí autorů.

O tom svědčí i následující malá statistika. Nejčastěji volenými obory byly zeměpis (16) a fyzika (8). Další předměty byly zastoupeny takto: český jazyk 4, matematika a dějepis 3, přírodopis 2, výtvarná a hudební výchova jedna práce.

A výsledné hodnocení?

Stupeň výborný – 19 žáků, stupeň chvalitebný – 11 žáků, stupeň dobrý – 2 žáci, stupeň dostatečný – 5 žáků, stupeň nedostatečný – 1 žák. I tady platí často opakované: „ Co se na základní škole naučíš, na střední jako když najdeš“.