Hlavní stránka > Školní akce > Schůzka rodičů a vycházejících žáků k volbě povolání
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
28.9.2015
Administrátor

Ve středu 23. září se na naší škole uskutečnilo setkání rodičů a vycházejících žáků k volbě povolání. Přítomní, kterých se sešla plná učebna, se dozvěděli informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2015/2016. Byly představeny plánované školní akce k výběru střední školy (návštěva Úřadu práce v Prachaticích, výstavy Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích a Trhu studijních příležitostí v Prachaticích), tiskopisy přihlášek na střední školy a učiliště (včetně přihlášek na obory s talentovou zkouškou) a zápisové lístky, jejichž podáním na vybranou střední školu celý proces přijímacího řízení pro úspěšné absolventy končí.

Každý žák si může, stejně jako v minulých letech, podat v 1. kole přijímacího řízení přihlášku na 2 studijní obory (na 1 nebo 2 školách) do 15. března 2016 (na obory s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2015). První kolo přijímacích zkoušek se bude konat ve všech středních školách, jejichž studijní obor je zakončen maturitní zkouškou, pro čtyřleté studium dne 15. dubna 2016, pro šestileté a osmileté studium dne 18. dubna 2016 (termíny přijímacích zkoušek pro obory s talentovou zkouškou určují střední školy, jejich konání se předpokládá začátkem ledna 2016). Termíny druhého kola přijímacího řízení rovněž určují střední školy (květen 2016). Přijímací zkoušky do tříletých nematuritních oborů se nekonají.

Mgr. Ondřej Lehký, výchovný poradce