Hlavní stránka > Školní akce > Skřítci s dětmi na Stezce vítali jaro a budili zvířátka
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
27.3.2014
Administrátor

Už podeváté letos vítaly děti na Zlaté stezce jaro tak, že 20.3.2014 žáci třetích ročníků  otevírali naučnou stezku kolem školy. Letošní obzvláště příznivé počasí dovolilo přenést vítání tohoto krásného ročního období z interiérů přímo do venkovního školního areálu. Před hlavním vchodem pozdravili stezkoví skřítci Lísteček a Jehlička všechny děti z prvního stupně i s jejich  učitelkami a také pana místostarostu Roberta Zemana.

Oba skřítkové dětem představili program. Během jedné hodiny obešli žáci  celou naučnou stezku a každému ročníku patřil jeden z panelů i se zvířátkem, které bylo na něm zobrazeno. Pomocí básničky pak prvňáci budili po zimě čmeláka, druháci  babočku, čtvrťáci včelu a páťáci střevlíka. Třeťáci, kteří celé vítání připravili, pak přivolali z dalších panelů  ptačí kamarády, kteří přezimovali na stezce a nespali – hrdličku, kosa, sýkoru a sojku. Moc se líbili herci třetích ročníků,  kteří jednotlivá zvířátka představovali. Velký úspěch pak měly i dárečky – obrázky, jež třeťáci pro své spolužáky připravili.

Na závěr zazněla na flétnu veselá jarní písnička a skřítci popřáli  krásné jaro nejen všem přítomným, ale také všem hostům, kteří na Stezku kolem Stezky v následujících měsících zavítají.

Jana Mühlsteinová , 20. 3. 2014