Hlavní stránka > Školní akce > Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
29.6.2014
Administrátor

V úterý 24. 6. proběhlo na Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240 slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníků, kteří ukončili povinnou školní docházku a také s žáky 5. ročníků, kteří budou pokračovat ve studiu na gymnáziu. Vzhledem k velkému počtu žáků se rozloučení nemohlo konat v divadelním sále školy ani v tělocvičně, která má nový povrch a společenská obuv by jej mohla poškodit. V odpoledních hodinách se tak vycházející žáci, učitelé, rodiče a další příbuzní a přátelé, kterých dorazila více než stovka, sešli ve školní jídelně, která byla pro tuto akci upravena.

Nejprve došlo k rozloučení s žáky 5. ročníků. V letošním roce odchází na gymnázium všech 10 žáků, kteří se zúčastnili dubnových přijímacích zkoušek a úspěšně je složili. Po přečtení charakteristik jim byly od třídních učitelek předány pamětní listy.

Hlavní náplní odpoledne však bylo rozloučení s absolventy. Po slavnostním nástupu a proslovu paní ředitelky Lenky Králové, byli také deváťáci přítomným představeni prostřednictvím svých charakteristik. Následoval proslov zástupkyň z 9. A i 9. B, doplněný o poděkování učitelskému sboru a předání květin. Deváťáci poté od třídních učitelek dostali pamětní listy a paní ředitelka jim předala šerpy. Při závěrečné písni a loučení s vyučujícími už došlo i na slzy, nejen na straně vycházejících žáků. Nezbývá než popřát absolventům mnoho štěstí do dalšího studia i života.