51f165d33c9d80401600007b_budik.png
12.10.2015
Administrátor

V pátek, 9. 10. 2015, připravilo Město Prachatice pro žáky základních škol exkurzi do nového sběrného dvora a kompostárny. Na exkurzi se také vydali sedmáci z naší školy, Zlaté stezky 240.

Ve sběrném dvoře nás přivítali pracovníci městského úřadu, kteří nás provedli celým areálem. Dozvěděli jsme se, co všechno lze do dvora dovézt, co lze třídit, za co musíme zaplatit. Také jsme viděli na vlastní oči výrobu kompostu, který si budeme moci na jaře odvézt dle potřeby na naše zahrady.

Nakonec jsme se dostali do haly, ve které bude do budoucna třídící linka. Dnes je zde pouze lis na papír. Dost nás překvapilo, že do nákladního vozu musí mít připraveno 37 balíků slisovaného papíru, aby ho mohli odvézt na další zpracování.

V této hale byl pro nás připraven doprovodný program, ve kterém jsme se dozvěděli něco nového o kompostování. Co patří nebo nepatří do kompostu, jak důležité jsou žížaly, co se děje v kompostéru atd. Také jsme určovali, k čemu slouží barevné kontejnery, co do nich třídíme a co se děje s vytříděným odpadem dále. Za správné odpovědi jsme dostali drobné odměny a také propagační materiály.

Moc děkujeme za poutavé povídání o tak samozřejmé věci jako je odpad. Teď už víme, proč je nutné třídit a že to není s tak krásným sběrným dvorem nic složitého. Všichni jsme slíbili, že budeme v třídění odpadu ještě důslednější.

Mgr. A. Smolíková, Mgr. M. Sovová