Hlavní stránka > Školní akce > Týden zdraví na Zlaté stezce podesáté
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
23.6.2014
Administrátor

Jak utužovat své zdraví a dbát o něj, to si připomněli žáci  ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 již 10. ročníkem projektu s názvem Týden zdraví. I v letošním roce se aktivity tohoto projektu prolínaly celoroční výukou a nechyběly tradiční akce, ani novinky.  Opět byly zaměřeny na zdravý životní styl, a to na pohybovou aktivitu, zdravou stravu a především prevenci zdravotních problémů. 

Žáci 1. stupně se v tématu Zdravá výživa zabývali potravinovou pyramidou, zdravým jídelníčkem a pitným režimem. Uspořádali si zdravou svačinu plnou zeleniny, vypěstované řeřichy a bylinkových čajů. Pohybu se věnovali v rámci školní atletické soutěže s názvem Rekordy školy, kde si mohli změřit své síly v těchto disciplínách: běh na 50 metrů, hod míčkem, skok daleký a běh na 600 m. Další sportovní aktivity mohli žáci rozvíjet na Stezce kolem školy a nechyběla ani chůze po hmatovém chodníku. Prevenci podpořil i projekt Zdravé zuby, stejně jako činnosti zahrnující základy první pomoci, ale i oblast duševního zdraví, např. koncentraci pozornosti, cvičení při relaxační hudbě, kreslení mandal, vlastního erbu a deštníku sebeúcty či stromu zdraví.

Na 2. stupni jsou cíle sledované projektem součástí výuky předmětů výchova ke zdraví a přírodopis. I zde teorii doplňovaly  praktické činnosti, z nichž nejvítanější byla ochutnávka zdravé svačiny. Pohybové aktivity se stávají postupně součástí hodin všech předmětů. Jedná se o krátká uvolňovací cvičení spojená s obnovou koncentrace. Uskutečnily se i dvě samostatné akce zaměřené na pohybovou stránku života dětí. Žáci absolvovali pětiboj tělovýchovných dovedností, který se skládal z 5 disciplín – skok do dálky z místa, člunkový běh, hod na koš, skoky přes lavičku a račí chůze. Dobrou prevencí byly i dva hodinové bloky pro zájemce věnované nápravným a uvolňovacím cvičením. Děti si zábavnou formou ověřily, že pro sebe mohou jednoduše udělat mnoho,ukázaly si, jak lze  použít  i obyčejné věci a zjistily, že cvičit lze vlastně kdykoli a téměř kdekoli. Trocha aerobiku nakonec se setkala s velkým ohlasem. Příjemnou novinkou na velou přestávku za pěkného počasí se pro žáky 2. stupně stal piknikový palouček. Nezvyklou, ale vítanou možnost odpočinku na karimatkách a možnost najít si klidné místo k posvačení, popovídání se rychle naučili využívat.

V tomto školním roce zahájila provoz i tzv. kolárna.   Možnost jezdit do školy na kole či koloběžce a uložit své „dopravní prostředky” bezpečně ve škole využívá stále více žáků. Kapacita připravených prostor není ještě vyčerpána. Věříme, že motto „Když do školy, tak zdravě” se naplní stejně jako kolárna. V dubnu naše škola podpořila aktivní formou také Mezinárodní den zdraví, jehož letošní kampaň byla zaměřená na prevenci onemocnění  způsobených klíštětem. Další, tentokrát květnovou a červnovou  aktivitou projektu byla celoškolní akce s názvem Učíme se venku, kdy žáci se svými učiteli vyšli do okolí Prachatic a výuka probíhala netradiční a zábavnou formou v přírodě.

Těší nás, že projekt Týden zdraví se ze 10 let své existence stal prospěšnou součástí života naší školy.

Garantky projektu Eva Troupová a Jana Ištoková