Hlavní stránka > Školní akce > Úspěch při příjímacím řízení na víceletá gymnázia
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
3.6.2016
Administrátor

Vysokou úspěšností v počtu přijatých žáků (21) na víceletá gymnázia se i letos pyšní naše Základní škola Prachatice, Zlatá stezka 240.

Velkou zásluhu na jejich připravenosti, zejména v českém jazyce a matematice, mají třídní učitelky paní Jana Mühlsteinová a paní Bohdana Zámečníková. Ty „páťákům“ předaly nejen dobré znalosti v těchto předmětech, ale  vštípily jim i dovednosti a kompetence, které pozitivně ovlivnily výsledek přijímacích zkoušek.

Žákům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů při studiu na gymnáziích.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy