51f165d33c9d80401600007b_budik.png
1.4.2015
Administrátor

IMAG0149Večerníčkovský březen, aneb slavíme s Večerníčkem měsíc knihy. Děti ze ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, které navštěvují hodiny reedukace, už vědí, že v letošním roce Večerníček slaví veliké kulatiny. Celých 50 let vstupuje pravidelně na televizní obrazovky, aby potěšil nejen malé diváky. 

Než dostal Večerníček televizní podobu, musela mu předcházet podoba psaná. Právě toho paní učitelky reedukace v březnu využily a celý měsíc zasvětily nejen knihám, ale právě příběhům z Večerníčků.

V naší škole navštěvuje reedukaci téměř padesátka dětí a bylo by mylné se domnívat, že jde o děti méně chytré, ba naopak. Reedukace totiž neznamená doučování. Při reedukaci se postupuje od nedostatečně rozvinutých funkcí k utváření dovedností bez ohledu na současnou výuku ve třídě. Při reedukaci se vytváří nové návyky a dílčí dovednosti. Reedukace dyslexie – tedy poruchy čtení znamená utváření a rozvíjení psychických funkcí , které vedou ke zvládnutí čtení a utváření dovednosti číst. Posiluje se například zraková a sluchová percepce, zraková a sluchová analýza a syntéza, hrubá a jemná motorika, rytmus, atd.

Paní učitelky si připravily pro své žáky na celý březen úkoly, které byly tématicky zameřeny na Večerníček. Cílem bylo seznámit děti s postavičkami a pohádkami, podpořit čtení a rozvoj čtenářských dovedností a hravou formou pracovat na odstranění jednotlivých potíží, které děti mají.

Děti si například zkusily napsat vlastní scénář, vyráběly Večerníček, poznávaly pohádkové knihy a postavy, skládaly večerníčkové puzzle, luštily a doplňovaly celou řadu úkolů s večerníčkovskou tématikou. Výsledkem je třída plná pohádkových postav, obrázků a Večerníčka.

Martina Rokůsková a Mirka Machová