51f165d33c9d80401600007b_budik.png
13.10.2014
Administrátor

Volby na vlastní kůži zažili žáci IX. A v první polovině října. Učivo občanské výchovy o volbách aplikovali v praxi. Vytvořili tři politické strany, jejich programy zaměřené na správu města a školy a samozřejmě před- volební strategii a propagační materiály. Cílovou skupinou voličů byli žáci VIII.A. Tvrdý diskusní boj předcházel vlastní kampani vedené jak kontaktně, takt veřejnou prezentací na setkání s voliči. Ti obdrželi od volební komise hlasovací lístky vytvořené podle volebního zákona. Podle zákona i hlasovali.

Překvapilo mě, s jakou opravdovostí se téměř všichni účastnili. Skutečná škola hrou.

                                                                                                    E. Troupová