51f165d33c9d80401600007b_budik.png
28.4.2016
Administrátor

Počasí letošního dubna bylo přímo aprílové, ale nadšení „třeťáků“  ze ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 ustálené. Těšení se na pobyt bez rodičů se svými kamarády a na to, co je čeká.

Už samotný fakt, že pojedou vlakem, je pro některé z nich velkou neznámou a zážitkem. Den D nastal a vyrazili jsme na dvakrát dvoudenní exkurzi do střediska SEV ve Stožci, kde na nás čekalo několik prožitkových hodin. V nich jsme se teoreticky dozvěděli o Šumavském národním parku nebo o pobytových znamení živočichů v přírodě.

V praktické části jsme nacházeli na „jelení stezce“, jež vedla kolem Studené Vltavy, okousané stromy od bobrů, vajíčka žab nebo vytlačené stopy srnek. Na „soví stezce“ jsme plnili úkoly týkající se života lesního společenství. Hledali jsme živočichy, kteří se před námi „schovali“, poslouchali jsme „lesní telefon“ nebo hledali chůdové stromy. Celá trasa vedla krásnou, v této době poněkud studenou, přírodou.

Po realizaci praktické části jsme vyhládlí a příjemně unavení zaujali svá místa v ubytovně a těšili se na večerní zážitky se svými kamarády.

Bohužel, náš pobyt byl velmi krátký. Ale i tak jsme prožili dva krásné dny, na které si všichni rádi vzpomeneme.

Nejlepší informace pro nás všechny byla (a hlavně pro rodiče), že je cestovné, výukové programy a ubytování hrazeno z projektu, který vyhlásil Krajský úřad Jihočeského kraje pod názvem „Rozvoj venkova a krajiny – podopatření Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a cílená podpora EVVO ve školách.“

Mgr. Braunová Jaroslava, uč. III. třídy