51f165d33c9d80401600007b_budik.png
13.11.2014
Administrátor

Od 18.11. začne stavební firma vyměňovat okna na pavilonu speciálních učeben, kde se nachází učebna výtvarné výchovy, fyziky, dílen a 7.A. Z tohoto důvodu budou žáci 7.A přestěhováni na výuku do budovy Sovy po dobu 8 – 9 dnů.

Dalším v pořadí bude pavilon vedení, kde se nachází 4 kmenové třídy – 5.A, 1.B, 3.A a 4.B. Tyto třídy včetně reedukace budou přestěhovány do budovy Sovy v týdnu kolem 26.11. Školní družina, oddělení III. pí Šimkové, bude po dobu rekonstrukce umístěna do třídy 4.A v prvním pavilonu. Předpokládaná doba na výměnu oken v pavilonu vedení je do 14.12.

Mgr. Lenka Králová