51f165d33c9d80401600007b_budik.png
17.12.2014
Administrátor

Žáci naší školy, Zlatá stezka 240, jsou už osmým rokem zapojeni do projektu Adopce na dálku. Během tohoto období vystřídali ve své péči dva chlapce, oba ze Zambie. V současnosti je africkým spolužákem Patrick Mbonge. 

Patrickovi je letos už 14 let a snaží se stát horníkem. Žije u své tety a má šest sourozenců. Je přátelský, plný života, skromný a milý. Denně chodí do školy vzdálené dva kilometry. O sobotách si rád hraje s kamarády, v neděli chodí do kostela a navštěvuje nedělní školu, kde se učí nazpaměť krátké náboženské texty. Aby si sen horníka splnil, musí dokončit školní docházku. Proto mu každoročně posíláme 8 000 Kč, aby si mohl koupit všechny školní pomůcky, učebnice a také školní uniformu. Hradíme mu i základní lékařskou péči. V předvánočním čase je ve škole akce „Svačina do Afriky“, což znamená, že si každý odpustí koupi jedné svačiny za 30 Kč a peníze odevzdá třídním učitelům pro Patrika. Letos jsme vybrali částku 10 430 Kč. Přebytek vybrané částky předáme určitě také na charitativní účely.

Jsme rádi, že takto nezištně můžeme pomoci a umožnit Patrickovi uskutečnit jeho sen. Přejeme mu jenom výborné výsledky ve škole a pokud možno bezstarostný život. V závěru bychom chtěli poděkovat všem, kteří si odpustili tu jednu svačinu, a dali peníze Patrikovi. I když jenom symbolicky, je to velice záslužné, neboť Patrick za tu sumu může studovat bez obav celý školní rok. Ještě jednou velký dík.

                                                                                                Mgr. A. Smolíková

Patrick