Hlavní stránka > Školní akce > Zlatá stezka si připomínala Den stromů
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
22.10.2014
Administrátor

Strom je jedním z nejmocnějších symbolů lidstva. Je ztělesněním života, výrazem sjednocení tří říší – nebeské, pozemské a vodní. Staré národy věřily, že strom je nabit spoustou energie, kterou může lidem předat. V současné době, kdy příroda kolem nás mizí a vymírá, si my, lidé, čím dál více uvědomujeme důležitost i krásu stromů a jejich vliv na lidskou psychiku. Proto se snažíme odmala dětem vštěpovat úctu i k sebemenšímu stromu.

V ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 se tématice stromů věnoval první  i druhý stupeň průběžně v různých předmětech téměř celý říjen.  V pátek 17. 10. proběhla podzimní zážitková vycházka druhého stupně. Její náplň poznamenala nepřízeň počasí. Přesto žáci jednotlivých ročníků plnili své činnosti – vytvářeli mandaly či výtvarné práce z listí, probírali vývoj stromu. Strom se stal i hlavním tématem slohových prací. Deváťáci probírali keltský kalendář a hledali souvislosti mezi stromem a osobnosti člověka dle data narození.

Děti prvního stupně završily cestu za stromy venkovními aktivitami, které proběhly v pondělí 20.10.  na Den stromů. Prvňáci se věnovali hlavně našemu národnímu stromu – lípě. Jak v pracovních listech, tak na internetu načerpali opravdu spoustu nových poznatků, které uplatnili pak v terénu. I lipový čaj jsme ochutnali. Navíc každý namaloval lipovou vílu či skřítka, kteří naše lípy budou chránit. Starší děti se věnovaly stromům obšírněji, Poznávaly druhy stromů a jejich plody, měřily obvod kmenů, odhadovaly stáří a výšku. Také zkoumaly jednotlivá patra lesa. Sbíraly přírodniny, ze kterých tvořily  domečky pro skřítky, koláže a podobně.  Součástí této vycházky také byly různé hry podporující vnímání stromu a vůbec přírody všemi smysly (sluchem, hmatem, čichem, zrakem a někdy i chutí).

Všechny tyto aktivity měly za cíl pěstovat v dětech lásku k přírodě, snahu chránit její krásu pro nás všechny i pro příští generace. A jestli se ve většině srdcí uchytilo malé semínko lásky k přírodě, tak je to báječné a stačí už jen to semínko správně zalévat. A o to se na naší škole budeme dále snažit.

 Zpracovala Jaroslava Urbánková