Zobrazit navigaci

Projekt kyberšikana

03.12.2021
O škole

U nás ve škole se během listopadu a prosince realizoval projekt podpořený dotací z Jihočeského kraje.

Primární prevenci vnímáme u dětí jako velmi důležitou, proto preventivní aktivity realizujeme ve všech třídách během celého školního roku. Již dva roky se potýkáme s koronavirovou krizí, která školy a žáky zasahuje velkou měrou. Žáci od počátku pandemie tráví mnohem více času ve virtuálním světě - za počítačem, tabletem či mobilem. Proto jsme se pro letošní rok rozhodli zařadit téma kyberšikany a propojit ho mezi žáky, rodiče i pedagogy, protože toto téma se týká nás všech.

Během listopadu probíhaly u nás ve škole programy s žáky 4. - 7. tříd, na konci listopadu pak webinář pro rodiče a širokou veřejnost a v prosinci pak webináře pro pedagogy. S každou cílovou skupinou se pracovalo trochu jinak, podle věku a aktuálních potřeb. Rodiče se dozvěděli nejen o kyberšikaně, ale i o jiných nástrahách kybersvěta, o online hrách a času, který tráví jejich děti v online prostředí. Žáci se dozvěděli něco o důležitých pojmech, dostali i rady, jak se zachovat, pokud by se jim přes internet dělo něco, co by se jim nelíbilo. A pedagogové se seznámili se sociálními sítěmi, které žáci používají a dozvěděli se, jak reagovat, pokud se kyberšikana či nevhodné chování na internetu objeví ve školním prostředí. Celý projekt pro nás realizoval o.p.s. Portus Prachatice.

                                                                                     Mgr. Kamila Strejčková, metodik prevence