Zobrazit navigaci

Testování 22. a 29. 11. 2021

19.11.2021
O škole

V pondělí 22. a 29. 11. 2021 proběhne další testování na covid-19.

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

  • testuje se v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není žák v pondělí přítomen)
  • testovat se bude antigenními testy
  • testování není bariérové, pokud se žáci neprokáží OTN (Očkování – Test – prodělaná Nemoc), mohou se prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu