Aktuality

Ředitelka školy může zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupiny.

Nadále zůstává povinnost – při prvním vstupu do školy předloží žák podepsané „Čestné prohlášení“.

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
2.6.2020
Administrátor

Sběr starého papíru a hliníku bude ukončen v pátek, dne 12. 6., kdy od 9 – 10 hodin lze předat na obvyklém místě (okno ve sběrové místnosti) větší množství obou surovin oknem paní vychovatelce.

Prosíme o respektování všech hygienických a bezpečnostních pravidel – zákaz vstupu rodičů do budovy školy, roušky, atd… … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Provoz školy

Od 8.6. 2020 bude umožněna žákům II. stupně přítomnost v základní škole, a to 1x týdne pro každý ročník. Začátek a konec je stanoven níže.

Při prvním vstupu do školy předloží žák příslušnému pedagogovi „Čestné prohlášení“.  Pokud žák tento dokument, podepsaný zákonným zástupcem, neodevzdá, nebude mu osobní účast ve škole umožněna. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

11 žáků 9. C se již třetí týden připravuje na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Výuka obou těchto předmětů probíhá dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Žáci se během výuky připravují na červnové přijímací zkoušky. Výběr témat, která potřebují procvičit, byl ponechán na žácích. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
26.5.2020
Administrátor

Dne 25.5. 2020 nám do školy nastoupilo 97 žáků I. stupně. Všichni jsme se na žáky již těšili. V rámci dopolední části jsme je rozdělili do 8 skupin. Někteří mají své třídní učitelky, jiní pedagogy z I. stupně nebo pana učitele ze stupně druhého. Na odpolední část se nám přihlásilo 18 dětí, pro které jsme otevřeli 3 oddělení. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Provoz školy

Od 25.5.2020 bude škola zajišťovat vzdělávání pro žáky I. stupně, pravidelně každý pracovní den. Začátek je stanoven dle rozpisu viz níže. Konec aktivit je stanoven do 16 hodin.

Dne 25.5.2020 odevzdá žák příslušnému pedagogovi „Čestné prohlášení“. Pokud žák tento dokument, podepsaný zákonným zástupcem, v den nástupu neodevzdá, nebude mu osobní účast ve škole umožněna.

… číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Vážení rodiče,

při hodnocení žáků v II. pololetí  školního roku 2019/2020 budeme postupovat dle Vyhlášky č. 211/2020 Sb., kterou naleznete zde. 

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků základních a středních škol za II. pol. školního roku 2019/2020 naleznete zde.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png

Informace pro rodiče žáků I. stupně

 • Dle usnesení vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 25.5. umožněno účastnit se vzdělávacích aktivit žákům   I. stupně.
 • Skupiny budou tvořeny do 15 žáků a budou neměnné. O zařazení do skupin rozhoduje ředitelka  školy.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25.5. 2020.
 • Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den. Rozvrh bude upřesněn.
 • Vzdělávací aktivity budou rozděleny do dopolední a odpolední části. Dopolední část bude zaměřena na vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku.

Cílem odpolední části je zajisti zájmové vzdělávání žáků. Ranní družina není poskytována.

 • Škola  povede evidenci o docházce žáků.
 • Do 14.5. 2020 prosím o vyjádření Vašeho zájmu o docházku do školy u žáků 1. – 5. tříd, a to přes třídní učitelku. Rovněž prosím o uvedení, zda budete mít zájem vedle dopolední části i o odpolední část, včetně zájmu o oběd ve školní jídelně.
 • Čestné prohlášení naleznete zde. Toto prohlášení odevzdá žák v den nástupu do školy příslušnému pedagogovi, tedy dne 25.5.2020. Pokud žák tento dokument, podepsaný zákonným zástupcem,  v den nástupu neodevzdá, nebude mu osobní účast ve škole umožněna.

… číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Dle usnesení vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 je od 11.5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na příjímací zkoušky.

 • Skupiny budou tvořeny do 15 žáků a budou neměnné. Připouští se střídání více vyučujících.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11.5. 2020.
 • Výuka bude probíhat vždy 2  vyučovací hodiny,  2krát týdně – v pondělí a ve čtvrtek, a to 2. a 3. vyučovací hodinu se zaměřením na český jazyk a matematiku.
 • Do 7.5. 2020 prosím o vyjádření Vašeho zájmu o docházku do školy u žáků 9. ročníku, a to přes třídní učitelku, včetně zájmu o oběd ve školní jídelně.
 • Čestné prohlášení  naleznete zde. Toto prohlášení odevzdá žák v den nástupu do školy příslušnému pedagogovi, tedy dne 11.5.2020.

Hygienická a provozní  opatření

 • Každý žák si musí chránit ústa  a nos „ rouškou“ a musí mít s sebou na den min. 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Před školou je nezbytné dodržovat odstupy 2 metry. Žáky před školou bude vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník.
 • Prostory školy a školní jídelny budou vybaveny dezinfekčními mýdly, dezinfekcí a k osušení rukou budou sloužit elektrické vysoušeče.
 • Informace o školní jídelně budou upřesněny do konce týdne.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png

Vzor zápisového lístku naleznete zde: zapisovy-listek-2020.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png