Aktuality

Vzor zápisového lístku naleznete zde: zapisovy-listek-2020.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png

Rozhodnutí o přijetí žáků ke vzdělávání: rozhodnuti-5-5-2020.pdf

Aktuální informace o zápisech dětí do prvních tříd pro školní rok 2020/2021 naleznete zde: informace-zapis-2020.pdf

Formuláře pro zápis naleznete zde: formulare-zapis-2020.pdf

 

Třídními učitelkami v budoucích prvních třídách pro školní rok 2020/2021 budou zkušené paní učitelky

 • Mgr. Jana Ištoková
 • Mgr. Jitka Křížová

51f167354aa9d32911000043_line.png

Vzhledem k tomu, že v současné době je v souvislosti s uzavřením školy od 11. března 2020 také uzavřena školní družina a neprobíhá kroužek míčové hry, oznamujeme rodičům, že úhrada

 • za kroužek ve výši 60,- Kč za měsíc
 • za školní družinu ve výši 140,- Kč za měsíc

bude vrácena žákům na účet školní pokladny za každý měsíc uzavření školy kvůli koronaviru poté, co se žáci opět vrátí do školy, nejpozději počátkem července 2020.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png

Po důkladném zvážení a po konzultaci se speciálním pedagogem a dalšími odborníky nebudeme promítání tohoto dokumentu absolvovat s žádnou třídou naší školy, a to hlavně z důvodu různé psychické vyspělosti žáků a různým (ne)zkušenostem s tímto tématem (kyberkriminalita, sexuální obtěžování mladistvých na internetu). Tuto tématiku budou probírat žáci některých tříd druhého stupně s metodičkou prevence (diskutovat budeme i možné otázky, které vyvstanou po samostatném shlédnutí filmu). … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
12.3.2020
Administrátor

Informace o uzavření školy naleznete zde: Mimoradne_opatreni_-_uzavreni_zakladnich,_strednich_a_vysokych_skol.pdf

Formulář „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy“ naleznete zde: formular-osetrovne.pdf

INFORMACE PRO RODIČE

ohledně

Žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení (školy)

Vláda České republiky schválila, že ošetřovné bude poskytováno v této výjimečné situaci na děti až do 13 let věku dítěte a bude poskytováno po celou dobu uzavření školy.

Nárok na ošetřovné mají zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) na hlavní činnost, které na základě mimořádného opatření vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemohou vykonávat svoji podnikatelskou činnost z důvodu péče o:

 • dítě, které navštěvuje školu nebo jiné dětské zařízení, která bylo uzavřeno na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce COVID-19 a je mladší 13 let.

Zaměstnanci vyplněný a potvrzený formulář předají svému zaměstnavateli. Osoby samostatně výdělečně činné musí mít také potvrzený od školy formulář jako zaměstnanci, ale dále postupují dle informací uvedených na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu – viz https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/osetrovne-pro-osvc—vyzva-i–253750/

Pokud potřebujete potvrdit formulář, zavolejte na telefonní číslo 388 317 901 nebo napište na e-mail weissova@zlatastezka.cz nebo ucetni@zlatastezka.cz

Formuláře budeme vystavovat vždy v pondělí a ve středu a budeme je zasílat e-mailem. Výjimečně lze formulář předat u hlavního vchodu do školy, a to na základě telefonické domluvy na telefonním čísle 388 317 901 v předem domluveném čase.

Při žádosti o vystavení potvrzení vždy do mailu uveďte jméno dítěte, na které žádáte ošetřovné a jeho rodné číslo!

Tiskopis „Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)“ Vám vystavuje škola, proto jej není třeba nikde stahovat ani tisknout.

DŮLEŽITÁ INFORMACE MIMO ŠKOLSTVÍ

Na konci každého kalendářního měsíce zaměstnanci vyplní „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ viz příloha a tento tiskopis předají svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel poté tiskopis doplní, potvrdí a předá ho příslušné OSSZ.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
12.3.2020
Administrátor

KANCELÁŘ ŠKOLY  

bude k dispozici ve zcela mimořádných situacích a to na základě telefonické domluvy v domluveném čase

Středa 8 – 11 hodin 

Telefonní číslo kanceláře je 388 317 901

Informace pro strávníky!

Od 11.5.2020 budeme vařit pro přihlášené děti 9. tříd a zaměstnance. Obědy si mohou strávníci přihlásit nejpozději do 8.00 téhož dne. Budeme vařit pouze 1 druh jídla. Výdej oběda bude od 11.00 – 12.00 hodin.

Pravidla pro vstup do školní jídelny.

Před vstupem do jídelny bude pro strávníky připravena desinfekce na ruce.

 • Doporučuje se i předchozí umytí rukou. (důkladně 20-30 sekund vodou a tekutým mýdlem)
 • Pro vstup do jídelny je povinností používat roušku, kterou strávník odkládá při konzumaci pokrmu. (a to do vlastního sáčku)

Školní stravování – pravidla pro výdej obědů

 1. Při výdeji pokrmů dodržují strávníci rozestup 2 m.
 2. Pokrm vydává personál kuchyně.
 3. Strávníci si sami jídlo a pití neberou.
 4. Vše bude pro strávníka připraveno na výdejním tácu,
 5. Včetně hygienicky balených příborů.

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
12.3.2020
Administrátor

Dne 5. 3. 2020 proběhlo na naší škole v divadelním sále školní kolo dětských recitátorů. Soutěže se zúčastnilo celkem 30 žáků z 1. stupně. Děti měly většinou připravené vtipné básničky nebo kratší texty. Jejich výkony hodnotila porota ve složení Zdena Kokešová, Jana Mühlsteinová , Mirka Machová a Kamila Strejčková.  Všem, kteří se soutěže zúčastnili, děkujeme za pěknou recitaci a držíme palce do okrskového kola. Postupující žáci jsou vyznačeni červeně. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Mgr. Vladimíra Beranová

středa 13.00 – 15.00 hod
tel. číslo 775 685 130

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
11.3.2020
Administrátor

Prosím sledujte web školy, bude docházet k aktualizaci údajů.
Informace a materiály budou zveřejňovány takto:
Případně přímo na webu školy.
Pokud někdo z žáků nemá zřízen účet do SkolaOnline, ať kontaktuje správce IS na email rohacek@zlatastezka.cz

Žáci mohou domácí přípravu zasílat i na e-maily pedagogů. E-maily naleznete zde: Pedagogové a konzultační hodiny

Nově se spouští od 31. 3. ŠKOLA V PYŽAMU, kde budou všichni učitelé zadávat žákům 2. stupně úkoly. Bližší informace o přihlášení na tento web dostali žáci na skolaonline. Komunikovat s učiteli mohou rodiče i žáci dále přes skolaonline nebo emailem.

Zadané učivo

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
9.3.2020
Administrátor

Dokument naleznete zde: informace-khs-koronavir.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png