Akce EVVO na škole

 • 22. 10. 2013 – Den Stromů
 • 4. 10. 2013 – Podzimní vycházka – Libín
 • 6. 11. 2013 – podzimní dny EVVO
 • 16. – 20. 12. 2013 – pozorování školní zahrady (ekotým prostředí)
 • 14. 1. 2014 – Já jsem strom – výtvarná soutěž Dřípatky
 • 28. 1. 2014 – Zdravé město Prachatice – výtvarná soutěž
 • 13. 2. 2014 – Valná hromada KEV
 • 13. 2. 2014 – Fórum Zdravého města Prachatice
 • 20. 2. 2014 – Lesy a příroda kolem nás – výtvarná soutěž Lesy ČR
 • 28. 2. 2014 – setkání koordinátorů EVVO
 • 20. 3. 2014 – otevírání Stezky kolem Stezky
 • 26. 3. 2014 – účast na 5. výročí Zdravého města Prachatice
 • 22. 4. 2014 – Den Země
 • červen 2014 – Se skřítky na Stezce – akce pro předškoláky