Chléb pro zookoutek

Členové ekotýmu Voda zorganizovali po dohodě s Ing Štěrbou, jednatelem Městských lesů Prachatice, sběr chleba a lesních plodů pro zvířata v zookoutku u Feferských rybníčků. Do zookoutku putovaly tři pytle tvrdého pečiva a zbytek kaštanů z podzimu. Jsme rádi, že tolik „božího daru” nepřišlo nazmar.

Děkujeme všem dárcům. Pochvalu zaslouží především děti z prvního stupně.

Eva Troupová