Co s vytříděným elektroodpadem?

Žáci osmých tříd ze ZŠ Zlatá stezka 240 v Prachaticích se začátkem října vydali do Týna nad Vltavou. Tato exkurze byla hrazena Krajským úřadem Jihočeského kraje v rámci kampaně zaměřené na separaci a recyklaci odpadů.

Protože už několik let naše škola pracuje v mezinárodním programu Ekoškola, vyhlašovaném každoročně sdružením Tereza Praha, tak je samozřejmé, že nás recyklace odpadu hodně zajímá. Vybrali jsme si tak chráněnou dílnu Rumpold – T, s.r.o, která se zaměřuje na předúpravu vyřazeného elektronického a elektrického zařízení.

Exkurze byla velice zajímavá a poučná, neboť nikdo z přítomných žáků si nedokázal představit, co se například skrývá v televizi. Když tedy na vlastní oči viděli, co všechno se z takového televizoru dá recyklovat, koukali doslova „s otevřenou pusou“. Žáci si postupně prohlédli celý provoz a dozvěděli se, co všechno se sváží a jak se s tím dále nakládá. Přesvědčili se na vlastní oči, že má smysl třídit elektroodpad, že nekončí nikde na skládce.