Ekoškola na Zlaté Stezce

Je to program mezinárodní organizace FEE (Nadace pro environmentální vzdělávání). Tento program vznikl v roce 1994 na základě potřeby, která vyvstala na Summitu Země organizovaném Spojenými národy v roce 1992;  zapojovat mladé lidi do problematiky životního prostředí a udržitelného rozvoje na lokální úrovni. Sdružení Tereza se stalo členem organizace FEE v roce 2005. Od školního roku 2005/2006 koordinuje program Ekoškola v ČR. Tento program vede k propojení environmentální výchovy ve škole a konkrétními praktickými kroky vedoucími k šetrnějšímu přístupu žáků k životnímu prostředí. Má jednotnou metodiku 7 kroků, podle které se řídí školy ve všech zapojených zemích.

Naše škola se zapojila do tohoto programu ve školním roce 2007/2008. Počáteční impulz nám do žil vlila paní Lafatová, naše bývalá žákyně, která v té době v pražské Tereze pracovala. Vycházeli jsme z polohy naší školy a ekologických aktivit, které doposud probíhaly v rámci výuky na naší škole. První ekotýmy jsme vytvořili z pedagogů a žáků, kteří byli demokraticky zvoleni svými spolužáky v každé třídě.

V naší škole pracují ekotýmy podle jednotlivých oblastí (odpady, energie, voda a prostředí). V ekotýmech pracuje celý pedagogický sbor a žáci od druhého ročníku, kteří pracují v oblastech dle svého zájmu. Zástupci tříd jsou především z prvního stupně, neboť jsou aktivnější a nápaditější. Členové ekotýmů patří mezi aktivní iniciátory, organizátory a hodnotitele mnoha školních soutěží a akcí. Kromě jiného, členové přenášejí řadu věcí do svých domovů, ke svým rodičům a blízkým. Přicházejí s novými nápady a podněty, které jsou postupně realizovány. Vedení školy tuto iniciativu podporuje.

Složení ekotýmů se průběžně obměňuje. Nejstarší žáci odcházejí a nahrazují je žáci z druhých a třetích tříd. Změny zaznamenáváme i v řadách pedagogů a ostatních pracovníků školy. Souvisí většinou s odchodem do důchodu nebo změnou pracovního místa. Ekotýmy se scházejí pravidelně každé dva měsíce, pokud chystají nějaké aktivity, tak samozřejmě častěji. O schůzkách jsou informováni na nástěnce ve vestibulu školy. Zde se také všichni žáci i dospělí mohou přečíst zápisy ze schůzek a prohlédnout průběh hodnocení probíhajících soutěží. Vše je umístěno ve vestibulu školy, aby se o činnosti ekotýmů mohla dovědět i široká veřejnost, která navštíví naši školu.

Ekotýmy úzce spolupracují s žákovským parlamentem, koordinátorkou EVVO a vedením školy. Velice aktivním členem je i pan školník. Do aktivit jsou zapojeny i provozní pracovnice a školní jídelna.

Podmínky auditu pro udělení titulu jsme poprvé splnili už na jaře roku 2009. Obhajoba titulu proběhla na jaře roku 2011 a opět byla úspěšná. Druhá obhajoba probíhala na jaře 2013. Také zde jsme uspěli.

Alena Smolíková, koordinátor EVVO