Stezka slavila Den stromů

Dne 12. 10. 2015 se vydali žáci II. stupně naší školy, Zlaté stezky 240, na podzimní vycházku. Byla věnována Dni stromů, který slavíme 20. 10. 2015.

Každá třída si vybrala nějaké téma, které se týkalo stromů. Žáci šestých tříd se věnovali poznávání stromů a spojili to s anglickou konverzací na téma „Strom a příroda“. Sedmáci tvořili mandaly z přírodnin a sbírali materiál na vytvoření atlasu podzimních stromů. Osmáci připravovali herbář a zastavili se v zookoutku u Feferských rybníků. A naši nejstarší si zahráli geocaching u brodících Lázní. Nakonec matematicky srovnávali jehličnany.

Protože nám přálo počasí, vycházka se vydařila. Všichni byli spokojeni, že výuka byla tentokrát v přírodě, a i matematika nebo angličtina šla mnohem lépe. Shodli jsme se na tom, že takovou výuku na jaře zopakujeme v projektu „Učíme se venku“.

Mgr. A. Smolíková, koordinátor EVVO