Stezka získala titul „Škola udržitelného rozvoje“ už potřetí

Stezka získala titul „Škola udržitelného rozvoje“ už potřetí

Žáci a pedagogové ze základní školy na  Zlaté stezce 240  už delší dobu pracují na svém environmentálním zaměření.  Už od roku 2003 jsme členem Klubu ekologické výchovy v Praze. Od počátku se zapojujeme pravidelně do aktivit, které vyplývají z tohoto členství.

V roce 2005 jsme se poprvé přihlásili do soutěže o titul „Škola UR“. Získání spočívá v tom, že musíme vyplnit podrobně dotazník, ve kterém popisujeme veškeré aktivity v environmentální výchově, akce pro žáky i veřejnost a jejich publicitu. Titul je kategorizován do třech stupňů, z čehož první je nejvyšší. Nám se hned napoprvé podařilo získat titul I. stupně.

Tento titul je propůjčený na určité období a poté se musí žádost opakovat. Podařilo se nám ho  získat  již potřetí v řadě. Poprvé to bylo na období 2006 – 2009, poté na roky 2010 – 2012. V tomto školním roce opět nastal čas, kdy jsme museli požádat žádost na období 2013 – 2015 a uspěli jsme.

V rámci těchto aktivit spolupracujeme s institucemi a středisky environmentální výchovy v Jihočeském kraji. Zapojeni jsme i do mezinárodního projektu Ekoškola a do celostátního programu Recyklohraní.

Diplom nám bude předán 19. února na Valné hromadě KEV, která se uskuteční na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze.

 

Mgr. Alena Smolíková, koordinátorka EVVO