Záznamy o činnostech zpracování

Přijetí do základní školy a k povinné školní docházce: zaznam-prijeti-zs.pdf

Průběh základního vzdělávání: zaznam-prubeh-zs.pdf

Školní matrika, katalogové listy: zaznam-matrika-zs.pdf

Personální agenda: zaznam-personalni-agenda-zs.pdf

Školní družina: zaznam-skolni-druzina.pdf

Školní jídelna: zaznam-skolni-jidelna.pdf

BOZP: zaznam-bozp.pdf

Čipový systém: zaznam-cipovy-system.pdf

Hospodaření ZŠ: zaznam-hospodareni-zs.pdf

Vztahy s veřejností: zaznam-vztahy-s-verejnosti.pdf