Záznamy o činnostech zpracování

Přijetí do základní školy a k povinné školní docházce: prijimani-zs-2021.pdf

Průběh základního vzdělávání: prubeh-zs-2021.pdf

Školní matrika, katalogové listy: matrika-zs-2021.pdf

Personální agenda: personalni-agenda-2021.pdf

Školní družina: skolni-druzina-2021.pdf

Školní jídelna: skolni-jidelna-2021.pdf

BOZP: BOZP-2021.pdf

Čipový systém: cipovy-system-2021.pdf

Hospodaření ZŠ: hospodareni-zs-2021.pdf

Vztahy s veřejností: vztahy-s-verejnosti-2021.pdf

Informace o pořizování fotografií: informace-porizovani-fotografii-2021.pdf