Zázemí školy

Prostorové podmínky školy

a) učebny: celkem 24
– 15 kmenových učeben
– odborné učebny:

  • chemie + fyzika
  • výtvarná výchova
  • učebna výpočetní techniky

– speciální výukové prostory: cvičná kuchyňka, kovo+dřevodílna, učebna reedukace,
tělocvična, učebna EVVO
– k výuce slouží venkovní prostory: venkovní třídy (2), školní naučná stezka
– k výuce tělesné výchovy slouží: velké a malé hřiště (2), běžecká dráha a doskočiště
– k výuce pěstitelských prací je využíván školní pozemek a ovocný sad

b) školní družina:
4 oddělení – samostatné místnosti, na tři z nich navazují prostory pro pobyt dětí venku a letní provoz

c) další prostory: 
– 1 divadelní sál
-1 žákovská knihovna, která je součástí prvního oddělení školní družiny
– 1 sborovna, 1 hovorna, 4 kanceláře, 11 kabinetů, 1 sklad na učební pomůcky, 1 spisovnu (+ sklady pro učební pomůcky a další materiál) 2 atria ve vestibulu školy a 13 šaten
– v historické budově „Sova“ je umístěna údržbářská dílna s přilehlými sklady a školní kuchyně s jídelnou.

Orientační plán