Žákovská rada

Žákovská rada pro rok 2018/2019

Žákovská rada bude v tomto roce pracovat s novými členy, žáky současných pátých tříd. Opět připravíme tradiční akce a aktivity, které se osvědčily a měly ohlas jak u žáků, tak u veřejnosti. Všechny tyto programy a projekty se také již staly nedílnou součástí výchovně vzdělávacích plánů naší školy.

V žákovském parlamentu pracují zvolení zástupci každé třídy od pátého do devátého ročníku. Z nich dva zástupci se pravidelně zúčastňují jednání ve Studentské radě města Prachatice a o výsledcích nás informují.

Rada bude připravovat a garantovat:

  • Halloween na Stezce
  • Mikulášská nadílka a čertí hrátky
  • Vánoční aktivity (rozsvěcení stromku, dílny, vánoční setkávání)
  • Vánoční a Valentýnská pošta
  • Zápis do prvních tříd
  • Masopust
  • Skřítci na Stezce
  • Jarní, vánoční koncert
  • Odpolední soutěže pro družiny

Chtěli bychom opět zapojit více žáky druhého stupně tím, že budou garanti některých akcí.

Pravidelné schůzky žákovské rady budou probíhat dle dohody 1x za čtrnáct dní, popřípadě dle pokynů garanta. Svou činnost budeme prezentovat v prostorách školy, na webových stránkách školy a popř. v místním tisku

 

Mgr. Jaroslava Urbánková, garant žákovské rady