Aktuality

Službu poskytuje ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice v rozmezí od 06:00 do 16:00 hodin.

Dítě přihlašujte e-mailem na adresu zs@zlatastezka.cz  nejdéle 24 hodin předem od zamýšleného nástupu.  Do e-mailu uveďte jméno a příjmení dítěte, věk, telefon a jméno zákonného zástupce, datum a čas nástupu dítěte. Sdělte také eventuální potravinové alergie a případná další zdravotní omezení. Zároveň uveďte, do jaké kategorie zákonný zástupce spadá: bezpečnostní sbor,  obecní policie, poskytovatel zdravotní služby, orgán ochrany veřejného zdraví; ozbrojené síly, zaměstnanec uvedený v § 115 odst. 1 a další zaměstnanec v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovník zařazen k výkonu sociální práce na krajském a obecním úřadu podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sociální pracovník a další odborný pracovník vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.

Dítěti lze poskytnout oběd a pitný režim.

Roušky budou vyžadovány po celou dobu přítomnosti ve školském zařízení.

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy, tel. 388 316 587 nebo pí Tůmová (šd) 607 037 916.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png

Provoz školy od 27.2. do 21.3. 2021

 • Od 3. 2021 je zakázána osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd. Škola bude poskytovat těmto žákům vzdělávání distančním způsobem.
 • Nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích.
 • Informace o ošetřovném naleznete např. zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Distanční vzdělávání:

 • Distanční výuka bude probíhat pro všechny ročníky. Ta je pro žáky povinná, tudíž se na ní vztahuje i povinnost omlouvání, pokud se žák při on–line vzdělávání nepřipojí.
 • Vedle on-line vzdělávání bude probíhat i off-line vzdělávání.
 • Distanční výuka poběží přes „GOOGLE WORKSPACE“.
 • Přehled on-line hodin naleznou žáci na Škole On-line.
 • V rámci distanční výuky bude poskytována žákům s podpůrnými opatřeními pedagogická intervence a podpora ze strany asistenta pedagoga.

Školní jídelna

 • Při distanční výuce mají žáci nárok na dotovaný oběd.

Žáci budou mít obědy odhlášeny. Případní zájemci si musí oběd přihlásit a vyzvednou si ho v čase od 11.40 do 13.00 hod u zadního vchodu do školní kuchyně (vstup od hřiště), kde zazvoní na zvonek ve stanoveném čase, v roušce nebo respirátoru, s čipem a jídlonosičem.  Přihlášení oběda je možné daný den nejpozději do 7.30 hodin.

S přáním hodně sil a zdraví v této náročné době

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
19.2.2021
Administrátor

Vážení rodiče,

děkuji Vám za zapojení do dotazníkového šetření, v němž nám většina z Vás poslala skvěle vyplněný dotazník.

Celkem přišlo 213 odpovědí, což je vzhledem k počtu 396 žáků více jak polovina. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
26.1.2021
Administrátor

Informace o uzavřešní školní družiny naleznete zde: uzavreni-sd-2021.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
22.1.2021
Administrátor

Vážení rodiče,
vzhledem k epidemiologické situaci není povolena 28.1. 2021 přítomnost žáků 3. – 9. ročníků ve škole. Obsah vysvědčení se dovíte přes Školu online. Výpis vysvědčení za I. pololetí školního roku 2020/2021 obdrží tito žáci nejpozději 3. vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků ve škole.

Přeji hodně zdraví a doufám v brzký návrat všech žáků do školních lavic
Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
30.12.2020
Administrátor

 • Od 11.1. do 22.1. 2021 se prodlužuje nastavený stav a platí stejné podmínky jako od 4.1. 2021 – viz níže.
 • Od 4.1. do 10.1. 2021 je ve škole povolena osobní přítomnost žákům a 2. ročníků.
 • Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
 • Prezenční výuka bude probíhat v neměnných skupinách.
 • Ranní místo shromaždiště:
  • 7.40 hod 1. A před vchodem do šaten
  • 7.40 hod 1. B před hlavním vchodem u schodů
  • 7.50 hod 2. A před vchodem do školní jídelny
  • 7.50 hod 2. B na rohu budovy Sovy
 • Ukončení výuky: Po, St, Pá – 1. třídy v 11.40 hod, 2. třídy ve 12.00 hod
  Út a Čt – dle rozvrhu
 • Všichni žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme mít min 2 roušky na den.

… číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Službu poskytuje ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice v rozmezí od 06:00 do 16:00 hodin.

Dítě přihlašujte e-mailem na adresu zs@zlatastezka.cz nejdéle 24 hodin předem od zamýšleného nástupu. Do e-mailu uveďte jméno a příjmení dítěte, věk, telefon a jméno zákonného zástupce, datum a čas nástupu dítěte. Sdělte také eventuální potravinové alergie a případná další zdravotní omezení. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
20.12.2020
Administrátor

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
18.12.2020
Administrátor

Předvánoční a vánoční čas je doba pohádek, bájí a pověstí. To, co jsou pohádky a báje jsme se již dozvěděly dříve. Ale dnes 16. prosince jsme si rozšířily vědomosti o pověstech, zejména o Prachaticích a jeho okolí. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
17.12.2020
Administrátor

Souhlas s uzavřením školní družiny: uzavreni-sd-2020-vanoce.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png