Aktuality

 • Dne 18.12. 2020 budou ve škole přítomni žáci těchto tříd – celý I. stupeň, 9. třídy a 6.B, 7.B, 8.B. Převážně poslední hodiny budou věnovány vánočním besídkám. Oběd budou mít tyto třídy v pátek přihlášený.
 • Žáci 6.A, 7.A a 8.A půjdou naposledy ve čtvrtek 17.12.2020 a v pátek zůstanou doma na distanční výuce. Vánoční besídka proběhne v těchto třídách ve čtvrtek 17.12. 2020 dle rozvrhu. Oběd budou mít tito žáci na pátek odhlášený. V případě zájmu si ho mohou nahlásit a odnést v jídlonosiči viz informace níže.
 • Na 21.12. a 22.12. 2020 vyhlásilo MŠMT dny boje proti covidu. V tyto dny nebude realizována distanční výuka. Na tyto dny nepřipadá dotovaný oběd pro žáky.
 • Výuka v novém roce začne od 4. 1.2021. Režim bude upřesněn během vánočních prázdnin dle informací z MŠMT.

Školní jídelna

 • Ve školní jídelně bude povinnost mít roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Při distanční výuce mají žáci nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci budou mít obědy odhlášeny. Případní zájemci si musí oběd přihlásit a vyzvednou si ho v čase od 12.00 – 13.00 hod u zadního vchodu do školní kuchyně (vstup od hřiště), kde zazvoní na zvonek ve stanoveném čase, v roušce, s čipem a jídlonosičem. Přihlášení oběda je možné daný den nejpozději do 7.30 hodin.

Příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví všem přeje

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
15.12.2020
Administrátor

Žáci 6. B, 6. A a 5. B dostali netradiční adventní kalendář. Každý den ve škole nebo doma si rozkliknou číslo, objeví se jim stránka, na které se dočtou informace o současných, ale i zapomenutých vánočních tradicích. Na stránce je také nějaký úkol, který musí splnit buď sami, nebo s rodiči. Například: vyluštit rébusy, poslechnout si koledy, podívat se na vánoční pohádku nebo si zahrát pexeso, milionáře apod. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Letošní rok, který přinesl tolik neobvyklých a nečekaných událostí, se v prosinci nevyhnul ani dodržování různých adventních tradic ve školách.

K jedné z nejoblíbenějších patří Mikuláš.

Že se čertovská družina, která spolu s andělem k Mikuláši patří, bude muset obejít bez návštěvy více tříd či tradičního předčítání z černé knihy hříchů a zlaté knihy dobrých skutků, bylo jasné už dávno. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

 • Od 30.11.2020 je povolena osobní přítomnost žákům 1. stupně a žákům 9. tříd pro prezenční výuku, která je pro ně povinná
 • Žákům 6. – 8. ročníku bude povolena osobní přítomnost v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu.
 • rotační výuka bude nastavena takto:
  • 1.týden (lichý týden): 6.A, 7.A, 8.A
  • 2. týden (sudý týden): 6.B, 7.B, 8.B
  • třídy 6., 7. a 8., které v daném týdnu nebudou mít prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

  … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
25.11.2020
Administrátor

51f167354aa9d32911000043_line.png

 • Od 18.11.2020 je povolena osobní přítomnost žákům a 2. ročníků, pro tyto žáky se obnovuje prezenční výuka.
 • Prezenční výuka bude probíhat v neměnných skupinách.
 • Ranní místo shromaždiště:
  • 7.40 hod – 1. A   před vchodem do šaten
  • 7.40 hod – 1. B   před hlavním vchodem u schodů
  • 7.50 hod – 2. A   před vchodem do školní jídelny
  • 7.50 hod – 2. B   na rohu budovy Sovy
 • Ukončení výuky:
  • Po, St, Pá – 1. třídy v 11.40 hod, 2. třídy ve 12.00 hod
  • Út a Čt – dle rozvrhu
 • Všichni žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Doporučujeme mít min 2 roušky na den.
 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.
 • Prostory školy budou pravidelně větrány.
 • Třída může realizovat vzdělávání i ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 • Školní družina bude vždy pro každou třídu samostatně.
  • 1.A – I. oddělení – pí Stuchelová
  • 1.B – II. oddělení – pí Jarošová
  • 2.A – ve své třídě 2.A – pí Tůmová
  • 2.B – III. oddělení (u divadelního sálu) – pí Šimková
 • Ranní družina – žáci budou čekat ve svých třídách na začátek vyučování pod dohledem pedagoga na chodbě – žáci z 2.B budou mít ranní družinu ve třídě 5.A – I. pavilon, v patře, první učebna.
 • Vstup do ranní družiny bude přes I. oddělení školní družiny –  pí Stuchelové – pavilon I.

… číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

ZŠ Zlatá stezka dokončila na konci října projekt „Modernizace přírodovědné učebny na Zlaté stezce“, s registračním číslem CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003831. Na tuto akci získala škola dotaci z IROPu z výzvy č. 47 – Infrastruktura základních škol ve výši přes 1,8 milionu korun, z čehož 1,7 mil korun byla dotace z EU a ze státního rozpočtu byla poskytnuta částka přes 100 tis korun. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
31.10.2020
Administrátor

Základní škola je včetně školní družiny i od 2.11. 2020 uzavřena!  

Distanční vzdělávání:

 • Nadále bude probíhat distanční výuka, která je pro žáky povinná, tudíž se na ní vztahuje i povinnost omlouvání, pokud se žák při on–line vzdělávání nepřipojí.
 • Vedle on-line vzdělávání bude probíhat i off-line vzdělávání.
 • Distanční výuka poběží přes „GOOGLE WORKSPACE“.
 • Přehled on-line hodin naleznou žáci na Škole On-line.
 • Distanční výuka bude zaměřena hlavně na ČJ, M, cizí jazyky a dále na oblasti Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda a vlastivěda), Člověk a příroda (Fy, Př, Ze, Ch)  a Člověka a společnost (Dě).
 • V rámci distanční výuky bude poskytována žákům s podpůrnými opatřeními pedagogická intervence a podpora ze strany asistenta pedagoga.

… číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Kreativita, tvůrčí nápady a invence. Také šikovné ruce a prostorové vidění.

Pojmy, které by měly být základem každé výtvarné a pracovní výchovy.

Děti ze III. A se ve čtvrtek 1. října rozhodly tyto předměty a nápady, jak je rozvíjet, podpořit návštěvou místa pro tento účel ideálního – umělecké galerie. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
13.10.2020
Administrátor

Základní škola je včetně školní družiny od 14.10. do 1.11. 2020 uzavřena!

Distanční vzdělávání:

 • Distanční výuka je pro žáky povinná, tudíž se na ní vztahuje i povinnost omlouvání, pokud se žák při on-line vzdělávání nepřipojí.
 • Vedle on-line vzdělávání bude probíhat i off-line vzdělávání.
 • Základní informace budou předávány přes „Školu On-line“.
 • Distanční výuka poběží přes „GOOGLE WORKSPACE“. Žáci I. stupně obdrží přístup přes ŽK nebo přes „Školu On-line“.
 • On-line výuka pro I. stupeň bude max. 1 vyučovací hodinu denně a pro II. stupeň max. 3 vyučovací hodiny denně, v rozmezí od 1. do 5. vyučovací hodiny, a to dle kalendáře v GOOGLE WORKSPACE.
 • Distanční výuka bude zaměřena hlavně na ČJ, M, cizí jazyky a dále na oblasti Člověk a jeho svět (prvouka, přírodověda a vlastivěda), Člověk a příroda (Fy, Př, Ze, Ch) a Člověka a společnost (Dě).
 • V rámci distanční výuky bude poskytována žákům s podpůrnými opatřeními pedagogická intervence a podpora ze strany asistenta pedagoga.
 • Na základě průzkumu ze začátku září, bude uvedeným žákům dle rozpisu, který má k dispozici škola, poskytnuto ICT vybavení, popř. speciální pomůcky dle podpůrných opatření, a to po dobu distanční výuky na základě smlouvy o výpůjčce.
 • Žáci z  stupně si mohou se svým zákonným zástupcem přijít pro toto vybavení dne 15.10. nebo 16.10. 2020 v čase od 9.00 – 15.00 hodin.

… číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png