Aktuality

Název projektu:          Modernizace přírodovědné učebny na Zlaté stezce

Registrační číslo:      CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003831

Projekt je spolufinancován Evorpskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)

Předkládaný projekt povede k pořízení nového vybavení a modernizaci odborné učebny přírodních věd na Základní škole Prachatice, Zlatá stezka 240. Hlavním motivem je zlepšit podmínky pro vzdělávání a zkvalitnit výuku přírodopisu aj. předmětů na základní škole s ohledem na nově pořizované moderní vybavení a technologie, které umožní žákům získat lepší dovednosti a znalosti pro uplatnění na trhu práce či v navazujícím studiu a učitelům moderní didaktické prostředky.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

 

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
29.6.2020
Administrátor

Informace o uzavření školní družiny v době hlavních prázdnin naleznete zde: souhlas-skolni-druzina-prazdniny-2020.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
24.6.2020
Administrátor

Vážení rodiče, zaměstnanci školy a milí žáci,

na začátku 2. pololetí školního roku 2019/2020 by nikoho z nás nenapadlo, že epidemie koronaviru naší školu uzavře a následně po několik týdnů nám dovolí jen omezený provoz a to za přísnějších hygienických podmínek, než jsme byli zvyklí.

Chtěla bych Vám všem moc poděkovat za píli a nasazení, se kterým jste všichni přistupovali jak k distančnímu vzdělávání, tak k zajištění provozu školy.

Díky Vám všem jsme tuto změnu ve svých životech zvládli a překonali.

Přeji Vám klidnou dovolenou a žákům skvělé prázdniny plné pohody, sluníčka a zdraví.

V září ve školních lavicích na viděnou.

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
22.6.2020
Administrátor

Všichni žáci se budou moci účastnit předání vysvědčení dne 26.6.2020 od 8 hodin.

Prvně příchozí žáci musí tento den předložit „Čestné prohlášení“.

Do školy nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění. Zákonní zástupci těchto žáků si budou moci přijít pro vysvědčení svých dětí dne 29.6. 2020 od 8 do 11 hod, případně na základě tel. domluvy – 388 317 901.

Hygienická opatření stále platí – roušky, dezinfekce

Mgr. Lenka Králová, ředitelka školy

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
22.6.2020
Administrátor

Zájemci o ŠD z budoucích 2. a 3. tříd mohou zaslat přihlášku poštou, nebo osobně donést do schránky školy v termínu od 22.června do 3.července. Další termín příjmů žádostí bude od 24. srpna. Následně budou osloveni žáci 4. a 5. tříd.

Žádost do školní družiny na školní rok 2020/2021 naleznete zde: skolni-druzina-zadost.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png

Pozvánku na schůzku rodičů budoucích prvňáčků naleznete zde: pozvanka_schuzka.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
15.6.2020
Administrátor

Informace o vyhlášení volných dnů naleznete zde: volne-dny-cerven-2020.pdf

51f167354aa9d32911000043_line.png
51f165d33c9d80401600007b_budik.png
11.6.2020
Administrátor

Posledními, kteří se po dlouhé nucené pauze mohli vrátit do školy, byli žáci 2. stupně. V průběhu celého pracovního týdne se 88 žáků mohlo setkávat na třídnických a konzultačních hodinách podle předem stanoveného harmonogramu. Na konzultacích žáci se svými vyučujícími navázali na distanční výuku a probrali nejasnosti, na které během výuky na dálku narazili. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Dne 1.4.2020 začaly práce na další etapě zahrady v přírodním stylu na pozemku ZŠ Zlatá stezka 240. Bude zde vybudováno jezírko s lávkou, komunitní ohniště, budou pořízeny infopanely a totemy, vysázena zeleň včetně vrbového teepee a kolem jezírka vzniknou zpevněné pochozí plochy. Dotace z MŽP je ve výši  365 tis a zbývající část ve výši 297 tis. půjde z rozpočtu školy. Práce by měly skončit během letních prázdnin. Žáci s učiteli se mohou od září těšit na upravený prostor před venkovní učebnou. … číst dále

51f167354aa9d32911000043_line.png

Ředitelka školy může zařadit žáka do školní skupiny i dodatečně, ale nesmí být překročen maximální počet žáků ve skupině a musí být jinak dodržena neměnnost složení skupiny.

Nadále zůstává povinnost – při prvním vstupu do školy předloží žák podepsané „Čestné prohlášení“.

51f167354aa9d32911000043_line.png